Daily Archives 2017-07-03

03
Lip

Dzialanie nerek

Porady

W nerkach, głównie w komórkach śród-miąższowych ich rdzenia, wytwarzane są pod wpływem ich niedokrwienia prostaglandyny. Zdaniem wielu badaczy są one miejscowymi hormonami regulującymi dystrybucję krwi w nerkach oraz zwiększającymi wydalanie^ przez nie sodu. Niektórzy sądzą, że odgrywają one ponadto rolę w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, a brak PGA jest przyczyną nadciśnienia tętniczego u osób po obustronnej nefrektomii (tzw. renoprival wydzielaniu przez cewki i dlatego w niektórych chorobach przewyższa GFR. Występuje to przede wszystkim w niewydolności nerek, w zespołach nerczycowych, w marskości wątroby, a dotyczy również i przeszczepu nerkowego. Zdolność nerek do wydalania jonu wodorowego ocenia się na podstawie oznaczania jego ilości w moczu w warunkach kwasicy metabolicznej...

Czytaj więcej
03
Lip

Badania karlowatosci

Porady

Oznaczenie ludzkiego hormonu wzrostu w surowicy na czczo (oraz w toku hipoglikemii poinsulinowej) ujawnia bardzo niskie wartości. Szczególnie ważna jest próba w przebiegu skrupulatnie nadzorowanej hipoglikemii. U zdrowych stężenie hormonu wzrostu w tych warunkach osiąga granicę 10—100 (ig/1, u karłów przysadkowych pozostaje w obrębie 0—3 jj g/1. .Próbę hipoglikemiczną wykonuje się tylko w razie konieczności, zawsze pod nadzorem lekarza. Badaniem gonadotropin we krwi i w moczu stwierdza się wartości bliskie zera. Badanie rtg układu kostnego wykrywa opóźnienie dojrzewania układu kostnego w wieku przedszkolnym o 2—3 lata, u karłów starszych opóźnienie może sięgać 5—8 lat. Kości paliczków i śródręcza są szerokie i wyraźnie skrócone. U dorosłych zaznacza się dość wcześnie osteoporoza...

Czytaj więcej
03
Lip

Badania czynnosci nerek

Porady

Badania czynnościowe nerek wykazują wybitne zmniejszenie klirensów inu-linowego i kreatyninowego, utratę zdolności zagęszczania moczu, spadek wchłaniania zwrotnego fosforanów oraz upośledzenie wydzielania jonu wodorowego i PSP. Krzywa renocystograficzna jest spłaszczona. Przebieg przewlekłej mocznicy zależy od rodzaju i dynamizmu podstawowej choroby oraz od stanu innych narządów. Często występują remisje i zaostrzenia zależne od pojawienia się dodatkowych czynników, jak zaburzenia elektrolitowowodne, niewydolność krążenia, złośliwe nadciśnienie, zakażenie, stany wywołujące hiperkatabolizm ustrojowy. Chorzy giną wśród objawów śpiączki mocznicowej lub powikłań, głównie niewydolności krążenia...

Czytaj więcej