Monthly Archives Grudzień 2015

02
Gru

Inhalacje

Porady

Przez inhalacje rozumieć należy oddychanie powietrzem, w którym zostały rozdrobnione cząsteczki różnych związków stanowiących leki. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia układu oddechowego wynosi ok. 90-100 m2, inhalacje porównać można do dożylnego podawania leków, co odnosi się szczególnie do substancji, których zdolność wchłaniania w pęcherzykach płucnych jest powszechnie znana. Najbardziej racjonalną metodą przygotowania substancji leczniczych do inhalacji jest rozdrabnianie leku za pomocą ultradźwięków, w przeciwieństwie do tzw. inhalatorów kieszonkowych z dyszami o stosunkowo dużych przekrojach lub inhalatorów elektrycznych, w których leki pod wpływem wysokiej temperatury wrzenia ulegają inaktywacji...

Czytaj więcej
01
Gru

Rozpoznanie niedoboru

Porady

Rozpoznanie choroby jest łatwe na podstawie typowego obrazu klinicznego, radiologicznego kości oraz oznaczania stężenia 25-OH-D3 w surowicy (spadek stężenia poniżej 25 nmol/1 — 10 ng/ml). W rozpoznaniu różnicowym należy wyłączyć istnienie krzywicy uwarunkowanej pierwotną utratą fosforanów przez nerki (zespół Fanconiego w przebiegu cystynozy, tyrozynozy, choroby Wilsona, gałaktozemii i fruktozemii, hipofosfatemia dziedzicząca się genem płciowym, hipofosfatemie oporne na wit. D przebiegające z hiperglicynurią i(lub) glukozurią, kwasice cewkowe, zespół Lowego) lub wrodzonym defektem biosyntezy osteoidu (dysostoza przebiegająca z hipofosfatazemią), jak również chorobę Pageta, szpiczak mnogi oraz odwapnienie kośćca występujące w nadczynności tarczycy i nadnerczy...

Czytaj więcej