Daily Archives 2015-12-23

23
Gru

Objawy porfirii skornej

Porady

Choroba ujawnia się klinicznie najczęściej pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Biochemicznie choroba, charakteryzuje się wzrostem wydalania z moczem uro- i koproporfiryn. Wydalanie ALA i PBG z moczem jest najczęściej prawidłowe. Zawartość porfiryn w kale może być prawidłowa lub wyraźnie wzmożona. Tkanka wątrobowa odznacza się wysoką zawartością porfiryn oraz żelaza. Rozpoznanie ustala się na podstawie stwierdzenia opisanych wyżej zmian skórnych oraz wzmożonego wydalania uroporfiryn I i III oraz koproporfiryny rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić fotodermatozy polekowe lub wywołane niedoborem witamin. Rokowanie zależne od stopnia zaawansowania choroby miąższu wątrobowego...

Czytaj więcej
23
Gru

Rozwoj czaszki

Porady

Rozwój osobniczy czaszki ludzkiej wyraźnie wskazuje na to, że zatoki przynosowe spełniają również rolę konstrukcyjną w całym układzie pneumatycznym. Podczas gdy część mózgowa czaszki powiększa jedynie swą objętość, część twarzowa kształtuje się na skutek rozwoju układu pokarmowego i oddechowego. Aby jednak część twarzowa mogła „nadążyć” za częścią mózgową, potrzebne jest albo tworzenie się nowej kości, albo powstawanie „pustych” przestrzeni, czyli zatok. W ten sposób rola konstrukcyjna zatok przynosowych jest ściśle związana z ich znaczeniem amortyzacyjnym. Jak wiadomo, sprężystość ciał odgrywa w mechanice bardzo duże znaczenie podczas występowania zjawisk amortyzacji. Można to także odnieść bez zastrzeżeń do mechaniki urazów twarzoczaszki...

Czytaj więcej