Daily Archives 2015-12-22

22
Gru

Waleczki

Porady

Białka pochodzące z przesączu kłębkowego oraz z cewek (mukoproteiny Tamm-Harstall) mogą wytrącać się w świetle cewek nerkowych w postaci cylindrycznych tworów, zwanych wałeczkami. Dochodzi do tego przede wszystkim w cewkach dalszych i zbiorczych, w których mocz ulega zagęszczeniu i zakwaszeniu. W moczu dobowym osób zdrowych liczba wałeczków nie przekracza 18 000 i mają one charakter szklisty. U chorych liczba wałeczków zwiększa się i występują w nich zmiany jakościowe. W zależności od wyglądu i składu chemicznego odróżnia się wałeczki szkliste, ziarniste, tłuszczowe, woskowe, barwnikowe, zawierające komórki oraz tzw. wałeczki niewydolności nerek. Wałeczki Malinowe (szkliste) składają się z mukoprotein. Powstawaniu ich sprzyja zwolnienie prądu moczu oraz wysoka jego molalność i niskie pH...

Czytaj więcej
22
Gru

Zespol Dubin Johnsona

Porady

Jest to genetycznie uwarunkowany defekt przemiany bilirubiny, dziedziczący się genem autosomalnym jako cecha recesywna. Istota defektu polega na upośledzonym wydalaniu bilirubiny sprzężonej na biegunie żółciowym hepatocytów oraz gromadzeniu się w komórkach wątrobowych, częściowo również w komórkach siateczkowo-śródbłonkowych, złogów barwnika melanino-podobnego. Zespół charakteryzuje się hiperbilirubinemią z przewagą bilirubiny związanej. Wydalanie BSP do żółci jest prawidłowe lub miernie upośledzone, pozostałe natomiast próby wątrobowe są prawidłowe. Najczęściej nie udaje się uwidocznić pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych przy użyciu powszechnie stosowanych środków kontrastowych (te ostatnie wydalane są do żółci tym samym mechanizmem transportowym, co bilirubina)...

Czytaj więcej
22
Gru

Przewlekly zanikowy niezyt nosa

Porady

Choroba charakteryzuje się zmianami zanikowymi, które powodują, że jamy nosowe są szerokie. Na powierzchni przegrody i małżowin zalega wydzielina zasychają pod postacią strupów. Ponieważ zmiany zanikowe obejmują wszystkie warstwy błony śluzowej, upośledzona jest czynność wydzielnicza. Choroba ta występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Stany zanikowe błony śluzowej występują u osób zatrudnionych w pomieszczeniach suchych, nadmiernie ogrzanych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników hut szkła czy metali, zakładów azbestowych i obróbki drewna. Zmiany zanikowe rozwijają się także po zbyt radykalnie wykonanych operacjach przerostu małżowin, zabiegach przegrody nosa i operacjach zatok przynosowych. W początkowym okresie choroby pacjenci skarżą się na uczucie suchości i „drapania w nosie”...

Czytaj więcej
22
Gru

Porfiria skorna

Porady

Jest ona dziedziczną postacią zaburzonej porfirynogenezy, występującą u chorych z morfologicznymi i biochemicznymi cechami uszkodzenia miąższu wątrobowego. Istota defektu- metabolicznego polega na częściowym niedoborze dekarboksylazy uroporfirynogenu . Choroba dziedziczy się jako cecha dominująca genem autosomalnym. Choroba występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Patogeneza, Defekt tylko u chorych po alkoholowym lub innym uszkodzeniu miąższu wątrobowego (np. syderoza). W następstwie niedoboru ww. enzymu wzrasta wydalanie z moczeni uroporfiryn zarówno typu I, jak i III: wydalanie ALA i PBG z moczem jest najczęściej prawidłowe, rzadko natomiast tylko podwyższone. Powstające w zwiększonej ilości porfiryny łącząc się z komórkami nabłonkowymi skóry są przyczyną fotoderraatoz...

Czytaj więcej
22
Gru

Konikotomia

Porady

Do wykonania konikotomii potrzebny jest nóż i rurka trachcotomijna lub inna rurka metalowa, z tworzywa sztucznego, a nawet sztywny dren gumowy czy z tworzywa o odpowiedniej średnicy. Dobrze jest mieć pod ręką kleszczyki Peana, nożyczki, a także rozwieracz Trousseau czy wziernik nosowy Killiana. Ponieważ konikotomia stanowi pierwszy etap ostatecznego zapewnienia drożności dróg oddechowych, jakim jest wykonanie tracheotomii lub tracheostomii, uważa się, że lepiej będzie wykonać pionowe nacięcie skóry, zwłaszcza że może zachodzić konieczność wykonania tracheotomii dolnej. Po ufiksowaniu skóry nad krtanią palcami lewej ręki, nacina się skórę i tkankę podskórną. Palcem wskazującym należy wymacać więzadło pierścienno-tarczowe i w tym miejscu jednym ruchem noża poziomo naciąć to więzadło...

Czytaj więcej