Daily Archives 2015-12-17

17
Gru

Tamponada przednia balonikami

Porady

Jest to również odmiana tamponady przedniej, obecnie dość rozpowszechniona i szczególnie zalecana w przypadkach krwawień z dużych powierzchni błony śluzowej. Do wykonania tamponady tego rodzaju służy fabrycznie przygotowany balonik dostosowany kształtem do jamy nosowej. Po wykonaniu rynoskopii przedniej i, jeśli jest to możliwe, po rozpyleniu do jamy nosowej Lignocainum-spray, pod kontrolą wzroku wprowadza się balonik do jamy nosowej po stronie krwawienia. Bardzo często rynoskopia przednia służy jedynie orientacyjnie do oceny warunków anatomicznych jamy nosowej, a balonik wprowadza się „na ślepo” po usunięciu wziernika. Czynność związana z wprowadzeniem balonika jest nieprzyjemna i może być bolesna, czemu w pewnym stopniu zapobiega pokrycie balonika żelem lido-kainowym...

Czytaj więcej
17
Gru

Badania akromegalii

Porady

Najważniejsze jest stwierdzenie podwyższonego poziomu hormonu wzrostu w surowicy. Normalne wartości wynoszą 0—10 u.g/1, u osób z hormonalnie czynnym gruczołakiem kwasochłonnym sięgają 20—500 [ig/1. Po doustnym obarczeniu glukozą (krzywa cukrowa) u zdrowych spada stężenie hormonu wzrostu, natomiast w akromegalii nie dochodzi do spadku poziomu hormonu wzrostu. Szczególnie cenną próbą diagnosytczną jest bardzo znaczna zwyżka poziomu hormonu wzrostu po dożylnym wstrzyknięciu tyreoliberyny (TRH) u osób z hormonalnie czynną akromegalią. Leczenie. Istnieje kilka metod leczenia akromegalii, Pierwsza polega na stosowaniu rentgenoterapii na okolicę podwzgórzowoprzysadkową: łączna dawka wynosi 1032—1270 mC/kg (4000— 5000 R)...

Czytaj więcej