Daily Archives 2015-12-10

10
Gru

Guzkowe zapalenie tetnic

Porady

Jest to choroba średnich i małych tętnic, występująca głównie u dorosłych mężczyzn. W jej rozwoju odgrywają rolę mechanizmy immunologiczne. Postać pełnoobjawową cechują: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności nerek, bóle brzucha i zajęcie nerwów obwodowych. Etiopatogeneza choroby nie została wyjaśniona. Zmiany w naczyniach krwionośnych, przypominające guzkowe zapalenie tętnic, obserwuje się u zwierząt z zespołem Arthusa oraz u ludzi w przebiegu choroby posurowiczej i niektórych przewlekłych zakażeń bakteryjnych. Dużą rolę przypisuje się alergii na leki: opisano wiele przypadków guzkowego zapalenia tętnic, które rozwinęły się wkrótce po podaniu leków (pochodne tiomocznika, tiazydy, penicylina)...

Czytaj więcej
10
Gru

zawartosc pluc

Porady

Ponieważ płuca nie są całkowicie opróżnione i napełnione za każdym oddechem, powietrze w pęcherzykach płucnych zawiera mniej tlenu a więcej CO2 niż atmosferyczne. Próbkę takiego powietrza, jakie rzeczywiście występuje w pęcherzykach, możemy pobrać przy końcu maksymalnego wydechu. Wydychane powietrze traci mniej niż 1/4 tlenu i może być ponownie użyte przy oddychaniu. Ilość nowego powietrza wchodząca za każdym oddechem do dróg oddechowych nazywana jest objętością oddechową. Normalna objętość oddechowa młodego, dorosłego mężczyzny wynosi około 500 cm , a jego normalna częstotliwość oddechowa wynosi około 12 oddechów na l minutę. Wynika z tego, że około 6 dm nowego powietrza dostaje się w czasie każdej minuty do płuc mężczyzny. Wartość ta charakteryzuje tzw. objętość oddechów f...

Czytaj więcej
10
Gru

Badanie podmiotowe

Porady

Należy zwrócić uwagę na przebyte choroby zakaźne wieku dziecięcego, które mogą wywołać odbiorcze upośledzenie słuchu. Ponadto należy zwracać uwagę na. rodzaj upośledzenia słuchu, tzn. jak jest słyszana i rozumiana mowa. W przewodzeniowych uszkodzeniach słuchu istnieje dobra słyszalność mowy przez telefon, co zapewnia przewodnictwo kostne. Jeśli upośledzeniom słuchu towarzyszą szumy, gwizdy, piski, może to przemawiać za uszkodzeniem odbiorczym, ale także za stanem zapalnym trąbek słuchowych. W wywiadach trzeba oczywiście uwzględnić podstawowe dane, m.in. takie jak wiek chorego (naturalne starzenie się narządu słuchu), płeć, zawód. Należy określić, czy upośledzenie słuchu wystąpiło nagle, choć może to być także ostry uraz akustyczny...

Czytaj więcej