Daily Archives 2015-12-02

02
Gru

Przewlekly zanikowy niezyt

Porady

Ozena charakteryzuje się zmianami zanikowymi błony śluzowej, a także tkanki chrzestnej i kostnej oraz cuchnącymi strupami, tworzącymi w zaawansowanym okresie choroby „odlewy” ścian jam nosowych. Choroba występuje przeważnie u osób żyjących w złych warunkach bytowych. Częściej chorują kobiety w wieku 15-25 lat. Przyczyna ozeny nie jest ostatecznie wyjaśniona. Istnieje wiele hipotez, które powstanie choroby wiążą z: niedoborem żelaza, hipowitaminozą A, B, D, zaburzeniami wydzielania hormonów płciowych, przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Wymieniane jest także tło alergiczne i bakteryjne. W początkowym okresie choroby występuje cuchnienie z nosa...

Czytaj więcej
02
Gru

Inhalacje

Porady

Przez inhalacje rozumieć należy oddychanie powietrzem, w którym zostały rozdrobnione cząsteczki różnych związków stanowiących leki. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia układu oddechowego wynosi ok. 90-100 m2, inhalacje porównać można do dożylnego podawania leków, co odnosi się szczególnie do substancji, których zdolność wchłaniania w pęcherzykach płucnych jest powszechnie znana. Najbardziej racjonalną metodą przygotowania substancji leczniczych do inhalacji jest rozdrabnianie leku za pomocą ultradźwięków, w przeciwieństwie do tzw. inhalatorów kieszonkowych z dyszami o stosunkowo dużych przekrojach lub inhalatorów elektrycznych, w których leki pod wpływem wysokiej temperatury wrzenia ulegają inaktywacji...

Czytaj więcej