Monthly Archives Grudzień 2015

24
Gru

Twardzina ukladowa

Porady

Jest to choroba tkanki łącznej. Znamionuje ją uogólnione stwardnienie skóry, która staje się mocno napięta, wygładzona i nie daje się ująć w fałd. Równocześnie z zajęciem skóry rozwijają się rozległe zmiany włókniste w narządach wewnętrznych: przewodzie pokarmowym, sercu, płucach i nerkach. Etiologia jest nieznana. Choroba przebiega powoli, prowadząc do wyniszczenia. Etłopatogeneza choroby pozostaje nie wyjaśniona. Przypuszcza się, iż narastające zwłóknienie wielu układów w sklerodermii związane jest z nadprodukcją kolagenu. W hodowlach tkankowych fibroblastów, pobranych ze skóry chorych na sklerodermłę, stwierdzono nadmierną syntezę kolagenu i glikoproteidów: nie wykazano jednak zaburzeń jakościowych w wytwarzanym kolagenie...

Czytaj więcej
23
Gru

Objawy porfirii skornej

Porady

Choroba ujawnia się klinicznie najczęściej pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Biochemicznie choroba, charakteryzuje się wzrostem wydalania z moczem uro- i koproporfiryn. Wydalanie ALA i PBG z moczem jest najczęściej prawidłowe. Zawartość porfiryn w kale może być prawidłowa lub wyraźnie wzmożona. Tkanka wątrobowa odznacza się wysoką zawartością porfiryn oraz żelaza. Rozpoznanie ustala się na podstawie stwierdzenia opisanych wyżej zmian skórnych oraz wzmożonego wydalania uroporfiryn I i III oraz koproporfiryny rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić fotodermatozy polekowe lub wywołane niedoborem witamin. Rokowanie zależne od stopnia zaawansowania choroby miąższu wątrobowego...

Czytaj więcej
23
Gru

Rozwoj czaszki

Porady

Rozwój osobniczy czaszki ludzkiej wyraźnie wskazuje na to, że zatoki przynosowe spełniają również rolę konstrukcyjną w całym układzie pneumatycznym. Podczas gdy część mózgowa czaszki powiększa jedynie swą objętość, część twarzowa kształtuje się na skutek rozwoju układu pokarmowego i oddechowego. Aby jednak część twarzowa mogła „nadążyć” za częścią mózgową, potrzebne jest albo tworzenie się nowej kości, albo powstawanie „pustych” przestrzeni, czyli zatok. W ten sposób rola konstrukcyjna zatok przynosowych jest ściśle związana z ich znaczeniem amortyzacyjnym. Jak wiadomo, sprężystość ciał odgrywa w mechanice bardzo duże znaczenie podczas występowania zjawisk amortyzacji. Można to także odnieść bez zastrzeżeń do mechaniki urazów twarzoczaszki...

Czytaj więcej
22
Gru

Waleczki

Porady

Białka pochodzące z przesączu kłębkowego oraz z cewek (mukoproteiny Tamm-Harstall) mogą wytrącać się w świetle cewek nerkowych w postaci cylindrycznych tworów, zwanych wałeczkami. Dochodzi do tego przede wszystkim w cewkach dalszych i zbiorczych, w których mocz ulega zagęszczeniu i zakwaszeniu. W moczu dobowym osób zdrowych liczba wałeczków nie przekracza 18 000 i mają one charakter szklisty. U chorych liczba wałeczków zwiększa się i występują w nich zmiany jakościowe. W zależności od wyglądu i składu chemicznego odróżnia się wałeczki szkliste, ziarniste, tłuszczowe, woskowe, barwnikowe, zawierające komórki oraz tzw. wałeczki niewydolności nerek. Wałeczki Malinowe (szkliste) składają się z mukoprotein. Powstawaniu ich sprzyja zwolnienie prądu moczu oraz wysoka jego molalność i niskie pH...

Czytaj więcej
22
Gru

Zespol Dubin Johnsona

Porady

Jest to genetycznie uwarunkowany defekt przemiany bilirubiny, dziedziczący się genem autosomalnym jako cecha recesywna. Istota defektu polega na upośledzonym wydalaniu bilirubiny sprzężonej na biegunie żółciowym hepatocytów oraz gromadzeniu się w komórkach wątrobowych, częściowo również w komórkach siateczkowo-śródbłonkowych, złogów barwnika melanino-podobnego. Zespół charakteryzuje się hiperbilirubinemią z przewagą bilirubiny związanej. Wydalanie BSP do żółci jest prawidłowe lub miernie upośledzone, pozostałe natomiast próby wątrobowe są prawidłowe. Najczęściej nie udaje się uwidocznić pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych przy użyciu powszechnie stosowanych środków kontrastowych (te ostatnie wydalane są do żółci tym samym mechanizmem transportowym, co bilirubina)...

Czytaj więcej
22
Gru

Przewlekly zanikowy niezyt nosa

Porady

Choroba charakteryzuje się zmianami zanikowymi, które powodują, że jamy nosowe są szerokie. Na powierzchni przegrody i małżowin zalega wydzielina zasychają pod postacią strupów. Ponieważ zmiany zanikowe obejmują wszystkie warstwy błony śluzowej, upośledzona jest czynność wydzielnicza. Choroba ta występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Stany zanikowe błony śluzowej występują u osób zatrudnionych w pomieszczeniach suchych, nadmiernie ogrzanych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników hut szkła czy metali, zakładów azbestowych i obróbki drewna. Zmiany zanikowe rozwijają się także po zbyt radykalnie wykonanych operacjach przerostu małżowin, zabiegach przegrody nosa i operacjach zatok przynosowych. W początkowym okresie choroby pacjenci skarżą się na uczucie suchości i „drapania w nosie”...

Czytaj więcej
22
Gru

Porfiria skorna

Porady

Jest ona dziedziczną postacią zaburzonej porfirynogenezy, występującą u chorych z morfologicznymi i biochemicznymi cechami uszkodzenia miąższu wątrobowego. Istota defektu- metabolicznego polega na częściowym niedoborze dekarboksylazy uroporfirynogenu . Choroba dziedziczy się jako cecha dominująca genem autosomalnym. Choroba występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Patogeneza, Defekt tylko u chorych po alkoholowym lub innym uszkodzeniu miąższu wątrobowego (np. syderoza). W następstwie niedoboru ww. enzymu wzrasta wydalanie z moczeni uroporfiryn zarówno typu I, jak i III: wydalanie ALA i PBG z moczem jest najczęściej prawidłowe, rzadko natomiast tylko podwyższone. Powstające w zwiększonej ilości porfiryny łącząc się z komórkami nabłonkowymi skóry są przyczyną fotoderraatoz...

Czytaj więcej
22
Gru

Konikotomia

Porady

Do wykonania konikotomii potrzebny jest nóż i rurka trachcotomijna lub inna rurka metalowa, z tworzywa sztucznego, a nawet sztywny dren gumowy czy z tworzywa o odpowiedniej średnicy. Dobrze jest mieć pod ręką kleszczyki Peana, nożyczki, a także rozwieracz Trousseau czy wziernik nosowy Killiana. Ponieważ konikotomia stanowi pierwszy etap ostatecznego zapewnienia drożności dróg oddechowych, jakim jest wykonanie tracheotomii lub tracheostomii, uważa się, że lepiej będzie wykonać pionowe nacięcie skóry, zwłaszcza że może zachodzić konieczność wykonania tracheotomii dolnej. Po ufiksowaniu skóry nad krtanią palcami lewej ręki, nacina się skórę i tkankę podskórną. Palcem wskazującym należy wymacać więzadło pierścienno-tarczowe i w tym miejscu jednym ruchem noża poziomo naciąć to więzadło...

Czytaj więcej
21
Gru

Objawy chorob nerek

Porady

Choroby nerek mogą przebiegać sub-klinicznie lub też powodować objawy podmiotowe i przedmiotowe. Część z nich ma charakter miejscowy, pozostałe — ogólnoustrojowy. Te ostatnie zależą przede wszystkim od niewydolności nerek (ostra i przewlekła mocznica), od masywnego białkomoczu (zespół nerczycowy) lub od dysfunkcji nerek w zakresie regulacji ciśnienia tętniczego (nadciśnienie nerkowopochodne). Do najbardziej charakterystycznych dolegliwości należą bóle w okolicy lędźwiowej oraz związane z oddawaniem moczu. Tępe bóle w okolicy nerek mogą występować u osób z opadniętą nerką oraz — rzadziej — w miąższowych ich chorobach, zwłaszcza na tle nowotworowym...

Czytaj więcej
20
Gru

Podostre rozlane klebkowe zapalenie nerek

Porady

Przez podostre rozlane kłąbkowe zapalenie nerek (p.k.z.n.) rozumie się rozlane zapalenie kłębków nerkowych o szybkim przebiegu, wiodącym w ciągu kilku miesięcy do mocznicy prawdziwej i zgonu chorego. Pod względem, etiologicznym p.k.z.n. jest procesem niejednolitym. Może ono wystąpić w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, np. tak zwanych kolagenoz, lub też być sprawą miejscową o etiologii paciorkowcowej (glomerulonephritis subacuta poststieptococcica) lub zgoła niejasnej (glomerulonephTitis lapide progiessiva). Podłożem morfologicznym p.k.z.n. jest podostre paciorkowcowe lub zmartwiające oraz zewnątrzwłośniczkowe rozlane kłębkowe zapalenie nerek...

Czytaj więcej
19
Gru

Uklad sprzegajacy

Porady

Układ sprzęgający hepatocytów, zlokalizowany w ergastoplazmie gładkiej, jest niewydolny, przez co dalszy transport bilirubiny do bieguna żółciowego hepatocytów jest zaburzony. W konsekwencji stężenie bilirubiny wolnej we krwi wzrasta. Taki jest częściowo patomcchanizm żółtaczki typu Gil-berta oraz C-igler-Najjara. Warunkuje ona poza tym powstawanie żółtaczki fizjologicznej noworodków (enzymy sprzęgające bilirubinę u noworodków nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte), żółtaczkę po wirusowym zapaleniu wątroby, tzw...

Czytaj więcej
18
Gru

witaminy

Porady

Jednym z największych osiągnięć biochemii na początku bieżącego stulecia było odkrycie witamin i zbadanie ich właściwości i funkcji w metabolizmie. Witaminy są stosunkowo prostymi związkami organicznymi, które chociaż występują w tak skąpych ilościach, że nie mogą być wykorzystywane jako źródło energii, są absolutnie niezbędne do życia. Rozmaite witaminy mają różny skład chemiczny, ale są podobne pod tym względem, iż nie mogą być wytwarzane przez organizm zwierzęcy, lecz muszą być dostarczane z pokarmem, aby metabolizm mógł normalnie przebiegać. Istnieją dwie główne grupy witamin: witaminy łatwo rozpuszczalne w tłuszczach lub w rozpuszczalnikach tłuszczowych (wit. A, D, E i K) oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie (wit. C i grupy B)...

Czytaj więcej
17
Gru

Tamponada przednia balonikami

Porady

Jest to również odmiana tamponady przedniej, obecnie dość rozpowszechniona i szczególnie zalecana w przypadkach krwawień z dużych powierzchni błony śluzowej. Do wykonania tamponady tego rodzaju służy fabrycznie przygotowany balonik dostosowany kształtem do jamy nosowej. Po wykonaniu rynoskopii przedniej i, jeśli jest to możliwe, po rozpyleniu do jamy nosowej Lignocainum-spray, pod kontrolą wzroku wprowadza się balonik do jamy nosowej po stronie krwawienia. Bardzo często rynoskopia przednia służy jedynie orientacyjnie do oceny warunków anatomicznych jamy nosowej, a balonik wprowadza się „na ślepo” po usunięciu wziernika. Czynność związana z wprowadzeniem balonika jest nieprzyjemna i może być bolesna, czemu w pewnym stopniu zapobiega pokrycie balonika żelem lido-kainowym...

Czytaj więcej