Daily Archives 2015-11-19

19
Lis

Przewlekla mocznica

Porady

Przewlekła mocznica (p. m.) jest wynikiem zniszczenia miąższu nerkowego. Pełny jej obraz rozwija się, gdy ponad 2/3 liczby nefronów ulegnie zagładzie. Długotrwały przebieg choroby pozwala na powstanie mechanizmów adaptacyjnych zarówno w samych nerkach, jak i innych narządach ustroju. Patogeneza poszczególnych objawów p. m. nie jest w pełni wyjaśniona, nie ulega jednak wątpliwości, że odgrywają w niej rolę co najmniej 3 zespoły czynników, zależnych od wypadnięcia czynności wydalniczej i hormonalnej nerek oraz ogólnoustrojowych procesów adaptacyjnych (tradeoif hypothesis, magnification phenomena). Obraz kliniczny. Początek zespołu jest podstępny...

Czytaj więcej
19
Lis

Neuropatia cukrzycowa

Porady

Mianem neuropatii objęto różne zespoły kliniczne (uszkodzenie mózgu, nerwów obwodowych, układu wegetatywnego), które powstają w wyniku procesów zwyrodnieniowych, zależnych od młkroangio-patii (niedokrwienie, zawały i mikrozawały w obrębie tkanki nerwowej), lub też od zaburzeń metabolizmu tkanki nerwowej. Hiperglikemia może powodować w obrębie neurocytów zwiększenie biosyntezy sorbitolu (wieloalkohol): jego powstawanie z glukozy w tkance nerwowej nie wymaga obecności insuliny i nasila się z powodu zahamowania insulinozależnej glikolizy. Jednocześnie upośledzeniu ulega biosynteza izoinozytolu w nerwach. Zmiany te powodują przenikanie wody do neurocytów i ich wypustek, upośledzając funkcję oraz wywołując zwyrodnienie...

Czytaj więcej