Daily Archives 2015-11-18

18
Lis

Zaburzenia biosyntezy

Porady

Afibrynogenemia wrodzona charakteryzuje się genetycznie uwarunkowanym brakiem lub niedoborem fibrynogenu. Choroba przejawia się skazą krwotoczną. Pierwsze objawy mogą się pojawić już bezpośrednio po porodzie (krwawienie z przeciętej pępowiny). Pomimo całkowitego braku fibrynogenu w surowicy epizody skazy krwotocznej pojawiają się tylko sporadycznie i chorzy żyją zaskakująco długo. Leczenie polega na podawaniu fibrynogenu tylko w okresach występowania objawów skazy krwotocznej. Dysfibrynogenemie wrodzone odznaczają się obecnością fibrynogenu o zmienionej strukturze. Defekt może nie mieć objawów klinicznych. Bardzo rzadko występują objawy skazy krwotocznej. Rozpoznanie defektu opiera się na stwierdzeniu fibrynogenu o zmienionych własnościach biochemicznych...

Czytaj więcej
18
Lis

Tamponada tylna

Porady

Jeśli krwawienia z nosa nie udaje się opanować różnymi modyfikacjami tamponad przednich, niezbędne jest wykonanie tamponady tylnej. Jest to zabieg bardzo bolesny i stąd najlepiej wykonać go w warunkach szpitalnych, w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Jeśli warunki na to nie pozwalają, tamponadę Bellocąa wykonuje się bez znieczulenia ogólnego, zwłaszcza w przypadkach nagłych krwawień w domu chorego lub podczas wypadku ulicznego. Są to jednak szczególne sytuacje, które dla lekarza stanowią bardzo znaczny stopień trudności. W sytuacjach krwotoku wywołanego np. wypadkiem komunikacyjnym, korzystniej jest wprowadzić do części nosowej gardła duży tampon uchwycony kleszczykami Peana, przygotowany z jakiegokolwiek dostępnego materiału przytrzymywany tak na czas transportu...

Czytaj więcej