Daily Archives 2015-11-16

16
Lis

Mlodziencze zapalenia przyzebia

Porady

Postać ta charakteryzuje się szybko postępującym niszczeniem ozębnej i kości wyrostka zębodołowego zębów stałych u dzieci i młodzieży i jest dziedziczona jako cecha dominująca. Zmiany w przyzębiu dotyczyć mogą tylko pierwszych trzonowców i(lub) siekaczy (postać zlokalizowana) lub wszystkich zębów (postać uogólniona). Zdaniem niektórych klinicystów brak jest danych, czy te dwie postacie choroby są odrębnymi jednostkami, czy też reprezentuj ą różne objawy tej samej choroby...

Czytaj więcej