Daily Archives 2015-11-15

15
Lis

Patomechanizm urazow w otorynolaryngologii

Porady

Współczesne warunki życia stwarzają niemal bez przerwy potencjalne zagrożenie urazami. Jest to następstwo postępu technicznego i fakt ten będzie nadal kształtował epidemiologię urazów, ich rodzaj oraz rozległość, złożony obraz kliniczny, trudności diagnostyczne, zapobieganie powikłaniom, a także będzie stanowił inspirację do poszukiwania nowych sposobów leczenia. Obrażenia głowy i szyi występują pod postacią urazów dynamicznych, statycznych i mieszanych. Urazy dynamiczne są najczęściej spotykanymi urazami i wymagaj ą podziału na cztery grupy. I grupę stanowią urazy, w których ciało będące w ruchu zostaje nagle zatrzymane. II grupę stanowią urazy, podczas których na ciało nieruchome zadziała jakaś siła o określonej masie i prędkości...

Czytaj więcej