Daily Archives 2015-11-12

12
Lis

Rytm diurezy

Porady

Dobowy rytm diurezy ulega zaburzeniu w związku ze zwiększeniem się ilości moczu nocnego. Mocz jest wodo-jasny, jego molalność waha się ok. 285 —300 mmol/kg wody, a gęstość względna ok. 1,010. Ilość dobowa początkowo przekraczająca 2 l, w schyłkowym okresie spada poniżej litra. Nasilenie białkomoczu zależy od choroby podstawowej. Osad jest zazwyczaj niewielki, cechuje go obecność grubych, krótkich, woskowych wałeczków niewydolności nerek. Badanie krwi wykrywa niedokrwistość normobarwliwą, niekiedy łeukocytozę i trombocytopenię oraz trombocytopatię, wiodące do skazy krwotocznej. Poziomy związków azotowych (kreatyniny, mocznika, azotu niebiałkowego, kwasu moczowego), fenoli, fosforanów nieorganicznych, a w przypadkach z oligurią często i potasu —.są podwyższone, wapnia — obniżony...

Czytaj więcej