Daily Archives 2015-11-10

10
Lis

Porfiria

Porady

Przez długi czas istniejący defekt metaboliczny może nie ujawnić się żadnymi objawami klinicznymi. Jedynym dowodem przemawiającym za istnieniem utajonej porfirii jest wzmożone wydalanie ALA i PBG z moczem. Zwykle jednak obraz kliniczny p.w.o.p. charakteryzuje się napadowo występującymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego oraz obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Wiodącym objawem są napady kolki brzusznej, trwające kilka godzin do kilku miesięcy. Okresy międzynapadowe mogą trwać od kilku godzin do kilku tygodni, miesięcy, a nawet lat. Kolki mają charakter rozlany. Często towarzyszą im wzdęcia. Nigdy nie stwierdza się obrony mięśniowej oraz innych objawów otrzewnowych. Kolkom mogą towarzyszyć wymioty i wtórne stany odwodnienia. Leukocytoza może być nieznacznie podwyższona...

Czytaj więcej
10
Lis

Przebieg niewydolnosci nerek

Porady

Początek o.n.n.n. jest zazwyczaj zamaskowany objawami choroby podstawowej i jedynym zwiastunem upośledzenia czynności nerek jest wówczas oliguria. Po paru dniach jej trwania pojawiają się szybko nasilające się objawy ostrej mocznicy. Chorzy stają się apatyczni lub pobudzeni, tracą łaknienie. Występują nudności i wymioty, a w razie przewodnienia — nadciśnienie, bóle głowy i drgawki. Stan ogólny jest ciężki. Przedmiotowo stwierdza się objawy przewodnienia oraz kwasiczy oddech Kussmaula. Może pojawić się nadciśnienie, obrzęk płuc, mocznicowe zapalenie osierdzia i hiperkaliemia doprowadzająca do niemiaro-ości z bradykardią, a nawet do zatrzymania czynności serca. Często stwierdza się objawy mocznicowego nieżytu jamy ustnej, a niekiedy zapalenie ślinianek, zwłaszcza przyusznych...

Czytaj więcej