Daily Archives 2015-11-08

08
Lis

Rozlane zapalenie nerek

Porady

Przewlekłe rozlane kłębkowe zapalenie nerek (p.z.n.) jest chorobą, w której pierwotne, zazwyczaj immunologiczne, uszkodzenie kłębków nerkowych doprowadza do powstania w nich zmian objawiających się białkomoczem i krwinkomoczem, a prowadzących zazwyczaj do przewlekłego, postępującego niszczenia nefronów. Etiologia p.z.n. nie jest całkowicie wyjaśniona. Zdaniem jednych jest to choroba pierwotnie przewlekła, nie związana z ostrym kłębkowym zapaleniem nerek, wg innych — stanowi ona zejście tego ostatniego, często przebiegającego subklinicznie. Ostatnio przeważa pogląd, że ostre zapalenia występujące w czasie epidemii kończą się zazwyczaj wyleczeniem, natomiast sporadyczne często nie wygasa i po dłuższym lub krótszym okresie subklinicznym prowadzi do postępującego niszczenia miąższu nerkowego...

Czytaj więcej