Daily Archives 2015-11-06

06
Lis

Ucho

Porady

Uszkodzenia ucha zewnętrznego mogą dotyczyć małżowiny, przewodu słuchowego zewnętrznego lub błony bębenkowej, przy czym są to przede wszystkim zranienia wypadkowe. Przewód słuchów} zewnętrzny, podobnie jak błona bębenkowa, może zostać uszkodzony także w przypadku pęknięcia podstawy czaszki, którego szczelina przebiega podłużnie przez piramidę kości skroniowej. Niezależnie od tego przewód słuchowy zewnętrzny może uszkodzony w tzw. urazach skoczków (uderzenie kolanami w brodę), kiedy głowazu część kostną przewodu słuchowego sąsiadującą ze stawem. Błona bębenkowa często zostaje rozerwana podczas gwałtownego wzrostu różnicy ciśnień lub w razie znacznego podciśnienia...

Czytaj więcej
06
Lis

Krwawienie

Porady

Krwawienia z nosa są często spotykanym objawem. Średnio u 1,5% populacji występuje jeden epizod krwawienia w ciągu roku. Miejscem najczęściej występujących krwawień, zwłaszcza u młodszych pacjentów, jest przednia część chrzestnej przegrody nosa, tzw. miejsce Kiesselbacha. W tej okolicy, narażonej na mikrourazy i zmiany zanikowe, naczynia krwionośne są liczne, położone są bardzo powierzchownie i tworzą sieć połączeń. Na przegrodzie nosa są to odgałęzienia tętnic sitowych przednich i tylnych, gałąź przegrody nosa tętnicy wargowej górnej oraz drobne naczynia podnicbienne i klinowo-podniebienne odchodzące od tętnicy szczękowej...

Czytaj więcej
06
Lis

Stwardnienie wlosniczek

Porady

Stwardnienie włośniczek kłębków nerkowych jest elementem uogólnionej: mikroangiopatii. Błona podstawna włośniczek kłębków nerkowych ulega pogrubieniu. Z czasem w obrębie ścian włośniczek nagromadza się znaczna ilość materiału zwyrodniałej błony podstawnej, który formuje się w guzki (stwardnienie guzkowe). Stwardnienie wysiękowe jest zmianą nieswoista, polegająca na gromadzeniu się złogów fibrynoidu między włośniczkami i w świetle torebki Bowmana. Wspomniane zmiany powodują niedokrwienie nerek, upośledzają funkcję filtracyjną błony podstawnej włośniczek kłębków, lub-też całkowicie niszczą kłębki, które zamieniają się w ogniska zeszkliwienia, Wśród objawów dominuje zespół nerczycowy (białkomocz)...

Czytaj więcej