Daily Archives 2015-10-23

23
Paź

Ksztalcenie zdrowotne

Porady

W przewlekłej, wymagającej codziennej realizacji całego systemu leczniczego chorobie – cukrzycy – konieczny jest umiejętny udział chorego. Umiejętności te powinien nabyć każdy chory w toku programów kształcenia zdrowotnego. Przynoszą one chorym uniezależnienie od choroby. Kryteria wyrównania leczniczego. Leczenie cukrzycy powinno umożliwiać, w przypadkach leczenia insuliną, utrzymywanie glikemii w przekroju dobowym w granicach 4,5-10 mmol/l, przy czym dobowe wydalanie glukozy powinno być niższe od 3% dobowej racji węglowodanów w diecie. Kryteria wyrównania – jak to już wspomniano – są bardziej wymagające w przypadku leczenia doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Glikemia powinna zawierać się w granicach 4,5-9,9 mmol/l: w moczu nie może pojawiać się glukoza...

Czytaj więcej