Daily Archives 2015-10-21

21
Paź

Czesc twarzowa czaszki

Porady

Wykazano, że jamy zawarte w masywie części twarzowej czaszki są na przekrojach zbliżone do figur geometrycznych w postaci trójkątów lub wieloboków. Boki tych figur są ścianami zatok lub innych jam w masywie twarzoczaszki, lub też przedstawiają schematycznie zgrabienia kości. Umożliwia to porównanie tych jam do systemu cztero- lub wielościennych ostrosłupów wzajemnie się łączących, których krawędzie stanowią klasyczny przestrzenny układ kratowy. Wytrzymałość mechaniczną w tym układzie zwiększają zarówno tkanki miękkie, jak i ściany kostne. Zamykają one albo w sposób ciągły krawędzie ostrosłupów (zatoki), albo ograniczają większość ścian...

Czytaj więcej