Daily Archives 2015-10-19

19
Paź

wymiana gazowa

Porady

Terminem oddychanie określamy zwykle te procesy, podczas których komórki pobierają tlen i wytwarzają dwutlenek węgla, a energię zamieniają w formę biologicznie użyteczną, jak np. w ATP /adenozynotrójfosforan/. Termin oddychanie ma w zasadzie trzy różne znaczenia w biologii. Pierwotnie oznaczał on wdychanie i wydychanie powietrza najlepiej temu znaczeniu odpowiada czynność „sztucznego oddychania”. Gdy wyjaśniono, że istotnym procesem w oddychaniu jest wymiana gazów pomiędzy komórką a środowiskiem, termin ten zastosowano w odniesieniu do tego procesu. W końcu, gdy poznano szczegóły metabolizmu komórkowego, zastosowano ten termin do pewnych reakcji enzymatycznych, dzięki którym tlen zostaje wykorzystany jako ostateczny biorca wodoru. Dlatego cytochromy nazwano „enzymami oddechowymi”...

Czytaj więcej