Daily Archives 2015-10-18

18
Paź

Nadmiar hormonu antydiuretycznego

Porady

Podawanie hormonu antydiuretycznego (wazopresyny) ludziom zdrowym powoduje zatrzymanie wody, zwiększenie ilości płynów pozakomórkowych i rozcieńczenie osocza. Po kilku dniach stosowania hormonu dochodzi do znacznej diurezy sodowej na skutek zahamowania zwrotnego wchłaniania sodu w kanalikach proksymalnych. Zespół objawów chorobowych będący skutkiem nadmiaru wazopresyny (hormonu antydiuretycznego) nosi nazwę zespołu SchwartzaBarttera. Do nadmiernego wydzielania wazopresyny dochodzić może w następstwie uszkodzenia obszaru podwzgórzowoprzysadkowego (zapalenie lub ropnie mózgu, zapalenie opon mózgowych lub wylew podpajęczynówkowy, zlokalizowane zmiany gruźlicze). Opisano też polekowy zespół Barttera: obserwowano go po cyklofosfamidzie (Endoxan), winkrystynie...

Czytaj więcej
18
Paź

Badanie przedmiotowe wywiad

Porady

W wywiadach należy uwzględnić przebyte choroby zakaźne, zwłaszcza gruźlicę, i błonicę. Jeżeli badany skarży się na częste przeziębienia, którym towarzyszą chrypki, trzeba zapytać, jak często taki stan występuje, czy towarzyszy temu kaszel, ból przy połykaniu, uczucie „drapania” i „łaskotania” tuż poniżej krtani lub czy przypadkiem nie występuje równocześnie ból ucha. Stan taki może wskazywać na przewlekłe, zaostrzające się zapalenia krtani lub tchawicy, ale może być także początkiem poważnej choroby nowotworowej. Bezwzględnie należy ustalić, czy i jak często osoba badana pije alkohol wysokoprocentowy, czy i ile pali papierosów oraz czy lubi spożywać pokarmy gorące lub zimne, a także drażniące...

Czytaj więcej