Daily Archives 2015-10-15

15
Paź

Enzymopatie krwi

Porady

Do najczęściej spotykanych enzymopatii krwi należą wrodzone niedobory enzymatyczne czynników krzepnięcia krwi. Na tym miejscu będzie mowa tylko o akatalazii, genetycznie uwarunkowanych odmianach cholinesterazy oraz hipofosfatazji wrodzonej. Akatalazja jest wrodzonym defektem enzymatycznym, charakteryzującym się niedoborem lub brakiem katalazy we krwi i innych narządach. Defekt może być bezobjawowy lub objawiać się bolesnymi owrzodzeniami jamy ustnej. W rozpoznaniu stwierdza się brak aktywności katalazowej błony śluzowej jamy ustnej i krwinek czerwonych (woda utleniona nie pieni się przy zetknięciu z błoną śluzową lub erytrocytami). Genetycznie uwarunkowane odmiany cholinesterazy. Istnieje kilka odmian cholinesterazy surowicy, uwarunkowanych genetycznie...

Czytaj więcej
15
Paź

Rola watroby w przemianie trojglicerydow

Porady

Wątroba uczestniczy w przemianie trójglicerydów, wpływając na proces ich re-sorpcji w przewodzie pokarmowym (za pośrednictwem kwasów żółciowych) lub biorąc aktywny udział w ich syntezie. Kwasy tłuszczowe użyte do isyntezy trójglicerydów w wątrobie mogą być wynikiem przemiany glukozy lub aminokwasów lub też pochodzić z wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) surowicy. Indukowana pod wpływem węglowodanów lub WKT synteza trójglicerydów znajduje swoje odbicie w lipidogmmie surowicy pod postacią wzrostu frakcji prebetalipoprotein. Endogenne trójglicerydy syntetyzowane przez wątrobę transportowane są bowiem we krwi przez tę frakcję lipoproteinową...

Czytaj więcej
15
Paź

Uklad nerwowy

Porady

Od dawna było wiadomo, że życie zwierząt zależy od stale zmieniających się wpływów otaczającego świata. Pasterze w starożytnej Grecji zauważyli, że dostatnie żywienie owiec umożliwia nie jeden, lecz dwa mioty w ciągu roku. Oestrus u ptaków i zwierząt zależy od przebywania w pomieszczeniu widnym lub zaciemnionym. Wybudzanie zwierząt ze snu zimowego następuje pod wpływem wzrastającej temperatury otoczenia oraz aktywności promieni nadfioletowych. Stan vita minima przechodzi w fazę wzmożonych procesów życiowych. Obserwacje zaczerpnięte z codziennego życia dowodzą, że u kobiet miesiączkujących niezwykle regularnie może nagle zmienić się cykl w następstwie silnego przeżycia psychicznego, bez względu na to, czy jest ono negatywne, czy radosne...

Czytaj więcej