Daily Archives 2015-10-01

01
Paź

Zmiany skorne

Porady

Powikłania na skórze spotyka się u około 25% chorych z długotrwałą cukrzycą. Należą do nich zakażenia skóry bakteryjne (czyraczność, czyrak gromadny) i grzybicze (drożdżyca jamy ustnej i sromu). Drożdżyca sromu charakteryzuje się uporczywym świądem. W długotrwałej cukrzycy mikroangiopatia i neuropatia sprzyjają powstawaniu bladoróżowych ognisk obumierania tłuszczakowatego skóry lub troficznych owrzodzeń (zwłaszcza podudzia i stopy) oraz innych dermatopatii. Lipodystrofia. W miejscach wstrzykiwania insuliny w wyniku miejscowych odczynów hiperergicznych dochodzić może do ogniskowych zaników tkanki tłuszczowej, określanych mianem zanikowej lipodystrofii poinsulinowej. Dotyczy ona 5-8% chorych, zwłaszcza kobiet. Ustępuje po zastosowaniu wysokooczyszczonych preparatów insuliny...

Czytaj więcej