Monthly Archives Wrzesień 2015

06
Wrz

Witaminy

Porady

Witaminy są składnikami niezbędnymi dla życia. Są one najczęściej koenzymami lub derepresorami informacji genetycznej, regulującej syntezę ważnych białek ustrojowych. Zapotrzebowanie na witaminy nie jest wartością stałą, lecz zależną od wieku, aktywności fizycznej, stanów fizjologicznych, takich jak ciąża lub laktacja, rodzaju diety, nasilenia przemiany materii, stopnia wchłaniania w przewodzie pokarmowym, zużytkowania oraz wydalania witamin. Niedobór witamin powstaje najczęściej w następstwie stosowania niewłaściwej diety, zaburzonego wchłaniania witamin z przewodu pokarmowego (wymioty, biegunki) lub zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, laktacja, okres wzrostu, nadczynność tarczycy)...

Czytaj więcej
05
Wrz

Ketoza

Porady

Acetooctan, beta-hydroksymaślan oraz aceton (będący produktem dekarboksylacji acetooctanu), określane są jako ciała ketonowe. U człowieka ciała te są wytwarzane prawie wyłącznie w wątrobie. W stanach fizjologicznych stężenie ciał ketonowych we krwi nie przekracza 0,17 mmol/l , zaś wydalanie tych metabolitów z moczem jest z reguły mniejsze od 0,017 mmol/dl. Zwiększone wytwarzanie wymienionych związków jest przyczyną kwasicy ketonowej, spotykanej w nicwyrównanej cukrzycy oraz w głodzie...

Czytaj więcej
04
Wrz

Niedobor witaminy K

Porady

Przyczyny, Niedobór wit, K może wystąpić: a) u noworodków (słabe przechodzenie wit. K przez łożysko), b) u chorych z żółtaczką zastoinową, zewnętrzną przetoką żółciową lub marskością wątroby (brak kwasów żółciowych w jelicie utrudnia resorpcję wit. K), c) u chorych po długotrwałej antybiotykoterapii (wyjałowienie przewodu pokarmowego z drobnoustrojów wytwarzających wit, K), d) w zespole złego wchłaniania oraz e) u chorych zażywających leki hamujące działanie wit. K (związki kumarolowe, salicylany, sulfonamidy, metylotiouracyl itd.). Obraz kliniczny charakteryzuje się wystąpieniem objawów skazy krwotocznej (krwawienia z dziąseł, krwiomocz, krwawienia podskórne lub do przewodu pokarmowego, mózgu i nadnerczy, krwawienia z pępowiny u noworodków)...

Czytaj więcej
01
Wrz

Ropne podsluzowkowe zapalenie jamy ustnej

Porady

Wywoływane jest najczęściej przez Streptococcus pyogenes typ A haemolyticus lub Sta-phylococcus aureus. Może przebiegać jako ropieńjęzyka lub ropowica dna jamy ustnej. Ropieńjęzyka dotyczy głębokich warstw mięśniowych najczęściej tylko połowy języka i jest następstwem urazów. Choroba rozpoczyna się szybko nasilającym się bólem języka, który powiększa się powodując, że „nie mieści się on” w ustach: staje się po jednej stronie uwypuklony, wygładzony, żywo czerwony, bolesny przy dotyku. Chorzy mają usta na wpół otwarte, występuje ślinotok, mowa staje się bełkotliwa. Ropowica dna jamy ustnej może dotyczyć okolicy podjęzykowej, podbródkowej lub podżuchwowej i związana jest najczęściej ze zgorzelinowym rozpadem tkanek miękkich zęba...

Czytaj więcej
01
Wrz

Niedobor Witaminy D

Porady

Wobec szeroko prowadzonej na całym świecie akcji profilaktycznej niedobory witaminy D uwarunkowane niedostateczną jej podażą pokarmową są prawie nie spotykane. Częściej natomiast spotyka się niedobory wit. D w przebiegu długoletniego leczenia środkami przeciwpadaczkowymi, zaburzeń wchłaniania w jelitach lub uszkodzenia czynności miąższu wątrobowego i nerek. Patogeneza. Niedobór wit. D jest przyczyną spadku resorpcji wapnia z przewodu pokarmowego oraz hipokalcemii. Ta ostatnia warunkuje powstawanie wtórnej nadczynności przytarczyc. Zarówno nadczynność przytarczyc, jak i niedobór 1,25-(OH)2I-D3 są przyczyna wzrostu nerkowego klirensu fosforanowego oraz nadmiernej demineralizacji kości. Obraz kliniczny...

Czytaj więcej