Daily Archives 2015-09-16

16
Wrz

Zapalenie przyzebia

Porady

Jest najczęściej spotykaną chorobą przyzębia występującą u 70-80% ludzi. Głównym czynnikiem etiologicznym są drobnoustroje bytujące na powierzchniach zęba w kieszonce dziąsłowej. Początek choroby jest powolny i przewlekły. Zmiany obejmują przyzębie, w obrębie większości lub wszystkich zębów, szczególnie jednak trzonowców i siekaczy. Przebieg choroby jest skokowy i prowadzi do nasilenia zmian patologicznych wraz z wiekiem. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu objawów zapalenia dziąsła, z których krwawienie przy zgłębnikowaniu jest objawem najistotniejszym. Wygląd dziąsła jest różny: zmiany zarysu i położenia dziąsła brzeżnego, kształtu brodawek i brzegu dziąsłowego wiążą się z ubytkiem tkanek, ich obrzękiem lub przerostem...

Czytaj więcej
16
Wrz

Elektronika

Porady

W ostatnich latach nastąpił rozwój elektroniki, w tym także audiometrii obiektywnej, podczas której udział badanego zostaje zupełnie wyeliminowany. Badania te określane między innymi mianem elektrycznych odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu polegaj ą na podawaniu do ucha krótkich sygnałów dźwiękowych, zwanych „klikiem”. W następstwie tej stymulacji pojawiają się w poszczególnych odcinkach drogi słuchowej sygnały bioelektryczne, które za po nocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod są wychwytywane, a następnie uśredniane komputerowo, co pozwala uzyskać charakterystyczne zapisy. Systemy techniczne do wywoływania elektrycznych odpowiedzi są różne i nadal ulepszane, co stanowi wielki postęp w obiektywnej ocenie słuchu i ma duże znaczenie topodiagnostyczne...

Czytaj więcej