Daily Archives 2015-09-05

05
Wrz

Ketoza

Porady

Acetooctan, beta-hydroksymaślan oraz aceton (będący produktem dekarboksylacji acetooctanu), określane są jako ciała ketonowe. U człowieka ciała te są wytwarzane prawie wyłącznie w wątrobie. W stanach fizjologicznych stężenie ciał ketonowych we krwi nie przekracza 0,17 mmol/l , zaś wydalanie tych metabolitów z moczem jest z reguły mniejsze od 0,017 mmol/dl. Zwiększone wytwarzanie wymienionych związków jest przyczyną kwasicy ketonowej, spotykanej w nicwyrównanej cukrzycy oraz w głodzie...

Czytaj więcej