Monthly Archives Wrzesień 2015

24
Wrz

Wydzielanie polaktyny

Porady

Prolaktyna jest hormonem wydzielanym przez przedni płat przysadki. Podobnie jak somatotropina (czyli hormon wzrostu) nie jest ona w ścisłym słowa znaczeniu hormonem tropowym., nie pobudza bowiem bezpośrednio gruczołu „obwodowego” do wydzielania innego hormonu. Prolaktyna jest hormonem szerokiego zasięgu. Istnieją jednakże tkanki docelowe, głównie sutki i gonady, w których znajdują ,się receptory swoiste tylko dla prolaktyny. Zasadniczą rolą, jaką spełnia prolaktyna w ustroju, jest działanie mammotropowe i laktogenne. Ustanie poporodowej laktacji jest w znacznej mierze spowodowane zmniejszonym wydzielaniem prolaktyny. Dopamina i noradrenalina, działając .na poziomie podwzgórza, powodują obniżenie poziomu prolaktyny...

Czytaj więcej
23
Wrz

wydalanie

Porady

Wydalanie zbędnych produktów przemiany przez nerki wymaga pewnego nakładu energii przez komórki, natomiast wydalanie kału nie wymaga tak dużego „wysiłku” komórek wyściełających jelito. Często komórki ciała wydzielająsubstancje, które są zużywane w innych miejscach organizmu np. gruczoły ślinowe wydzielają ślinę zużywaną w jamie gębowej i żołądku do trawienia pokarmu. Wydzielanie komórkowe (sekrecja) wymaga pewnego nakładu energii przez wydzielającą komórkę. Układ wydalniczy człowieka nie składa się jedynie z nerek i ich przewodów, lecz obejmuje również skórę, płuca i układ pokarmowy...

Czytaj więcej
21
Wrz

wchlanianie substancji pokarmowych

Porady

Enzymy trawienne rozkładają duże cząsteczki białek, wielocukrowców, kwasów nukleinowych i tłuszczów na składniki proste, które są wchłaniane przez ściany jelita, a zwłaszcza jelita cienkiego. Jelito człowieka i innych kręgowców jest bardzo pofałdowane, co zwiększa jego powierzchnię chłonną. W dodatku cała powierzchnia wewnętrzna śluzówki jelita jest pokryta niezliczonymi, małymi palczastymi wyrostkami, zwanymi kosmkami. Każdy kosmek zawiera sieć włosowatych naczyń krwionośnych wewnątrz tej sieci znajdują się kapilary limfatyczne, do których przechodzą składniki pokarmu. Wreszcie powierzchnię chłonną zwiększa olbrzymia liczba ściśle do siebie przylegających cylindrycznych wyrostków zwanych mikrokosmkami wyrastają one z powierzchni każdej komórki nabłonka jelita...

Czytaj więcej
16
Wrz

Zapalenie przyzebia

Porady

Jest najczęściej spotykaną chorobą przyzębia występującą u 70-80% ludzi. Głównym czynnikiem etiologicznym są drobnoustroje bytujące na powierzchniach zęba w kieszonce dziąsłowej. Początek choroby jest powolny i przewlekły. Zmiany obejmują przyzębie, w obrębie większości lub wszystkich zębów, szczególnie jednak trzonowców i siekaczy. Przebieg choroby jest skokowy i prowadzi do nasilenia zmian patologicznych wraz z wiekiem. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu objawów zapalenia dziąsła, z których krwawienie przy zgłębnikowaniu jest objawem najistotniejszym. Wygląd dziąsła jest różny: zmiany zarysu i położenia dziąsła brzeżnego, kształtu brodawek i brzegu dziąsłowego wiążą się z ubytkiem tkanek, ich obrzękiem lub przerostem...

Czytaj więcej
16
Wrz

Elektronika

Porady

W ostatnich latach nastąpił rozwój elektroniki, w tym także audiometrii obiektywnej, podczas której udział badanego zostaje zupełnie wyeliminowany. Badania te określane między innymi mianem elektrycznych odpowiedzi wywołanych z pnia mózgu polegaj ą na podawaniu do ucha krótkich sygnałów dźwiękowych, zwanych „klikiem”. W następstwie tej stymulacji pojawiają się w poszczególnych odcinkach drogi słuchowej sygnały bioelektryczne, które za po nocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod są wychwytywane, a następnie uśredniane komputerowo, co pozwala uzyskać charakterystyczne zapisy. Systemy techniczne do wywoływania elektrycznych odpowiedzi są różne i nadal ulepszane, co stanowi wielki postęp w obiektywnej ocenie słuchu i ma duże znaczenie topodiagnostyczne...

Czytaj więcej
14
Wrz

Rozpoznanie zapalenia tetnic

Porady

W rozpoznaniu pomaga biopsja skóry i mięśni, zwłaszcza jeżeli uda się pobrać wycinek z miejsca, w którym występują guzki wokół naczyń. W różnicowaniu należy uwzględnić inne kolagenozy, choroby zapalne tętnic i chorobę reumatoidalną. Przebieg choroby jest postępujący. Śmierć przychodzi w 2—6 lat po wystąpieniu pierwszych objawów. Chorzy giną z powodu mocznicy, krwotoków mózgowych lub brzusznych, niewydolności krążenia, wyniszczenia. Leczenie. Kortykosteroidy w dużych dawkach (Encorton 60 mg/dobę) są lekiem z wyboru. Przy pierwszym podaniu prowadzą zwykle do natychmiastowej poprawy i remisji, jednakże wyniki następnych kuracji nie są już tak dobre, ponadto nie zapobiegają postępowi zmian w tętnicach...

Czytaj więcej
13
Wrz

Objawy akromegalii

Porady

Objawy kliniczne, Pierwsze znamiona choroby wyrażają się w powiększeniu dłoni i stóp. Głowa jest duża z powodu przerostu kośćca. Postępujący rozrost chrząstek doprowadza do powiększenia nosa, który staje się szeroki i gruby. Łuki brwiowe stają się rażąco wydatne na skutek nadmiernej pneumatyzacji zatok czołowych. Zwraca uwagę nadmiernie rozwinięta żuchwa, z wyraźną progenrą. Język powiększa się, utrudniając artykulację. Zęby są szeroko rozstawione na skutek rozrostu żuchwy. Na rentgenogramie bocznym czaszki stwierdza się jej znaczne powiększenie: kości pokrywy są gjrube. Kąt między gałęziami i trzonem żuchwy z reguły jest powiększony. Na rentgenogramach obserwujemy też poszerzenie dłoni, zależne od przerostu elementów kostnych oraz pogrubienia miękkich części...

Czytaj więcej
11
Wrz

Sprawdzanie sluchu

Porady

Wzbudzony stroik przystawia się do wyrostka sutkowatego i określa czas, w którym nie jest on już słyszany, a następnie bez ponownego wzbudzenia zbliża się stroik do przewodu słuchowego w celu ustalenia, czy badany nadal słyszy. Jeśli nie słyszy, próbę należy powtórzyć w odwrotnej kolejności, tzn. od określenia czasu słyszenia przez przewodnictwo powietrzne. W warunkach prawidłowych słyszenie przez powietrze jest lepsze (dłużej trwa czas słyszenia stroika). Można też oddzielnie zapisywać czas trwania słyszenia przez przewodnictwo powietrzne i kostne po ponownym wzbudzeniu stroika z chwilą, kiedy przestanie on być słyszalny w okolicy małżowiny lub na wyrostku. W warunkach prawidłowych dłuższy czas słyszenia stroika drogą powietrzną określa się jako „Rinne dodatni”...

Czytaj więcej
11
Wrz

witaminy rozpuszczalne w wodzie

Porady

Witamina C (kwas askorbinowy). Jedną z groźnych, niezakaźnych chorób spowodowanych brakiem witaminy C jest szkorbut (gnilec), uważany w przeszłości za jedną z głównych plag człowieka. Choroba ta objawia się krwawieniem dziąseł, sinieniem skóry, bolesnym opuchnięciem stawów i ogólnym osłabieniem. Występuje ona u ludzi pozbawionych przez dłuższy czas świeżych jarzyn, owoców i mięsa, przeważnie w okresie długich podbiegunowych zim lub podczas dalekich rejsów żeglarskich. Najwcześniejsze sprawozdanie o leczeniu szkorbutu znaleziono w opisach wyprawy Jacąues Cartiera do Kanady w 1536 r. Jego załoga cierpiała wielokrotnie na szkorbut i leczono ją wyciągiem z igieł sosnowych, zalecanych przez Indian. Witaminę przeciwszkorbutową udało się wyizolować w roku 1933 i nazwano ją kwasem askorbinowym...

Czytaj więcej
11
Wrz

Objawy twardziny

Porady

Częściej chorują kobiety. Początek jest skryty. Do najważniejszych objawów należą: obrzęk i sztywnienie palców oraz objawy naczynioruchowe (zespół Raynauda). Z upływem czasu skóra staje się coraz bardziej napięta, twarda, zrośnięta z podłożem, a kolor jej przybiera odcień woskowy. Wzmożone napięcie skóry ogranicza ruchomość czynną i bierna palców (sclerodactylia) i powoduje ich szponowate zesztywnienie. Zmiany obejmują stopniowo: twarz, szyję, górną połowę klatki piersiowej, skórę palców. Zanikają ruchy mimiczne twarzy, nos cieńczeje, usta się zwężają, fałdy wokół ust nie ulegają odkształceniu:, wyraz twarzy zastyga jak w masce. Z upływem czasu dołączają się uogólnione zaniki mięśni ciała...

Czytaj więcej
11
Wrz

Znieczulenie krtani

Porady

Pozycja chorego siedząca z głową uniesioną nieco ku górze. Należy rozpylić w części ustnej gardła jeden z powszechnie stosowanych leków znieczulających, np. 1% lidokainę. Po około 5 minutach, kiedy zostaną zniesione odruchy, przystępuje się do znieczulenia części krtaniowej gardła, okolicy szpary głośni, a także niżej leżących odcinków drogi oddechowej. Znieczulenie błony śluzowej krtani można wykonać dwoma sposobami: Poleca się choremu, aby wysunął język i chwycił go przez gazik lewą ręką, tak aby kciuk znajdował się na zewnątrz, a pozostałe palce obejmowały język. Ma to na celu stworzenie dla lekarza optymalnych warunków pracy. Lewą ręką ujmuje się lusterko i po wprowadzeniu do części ustnej gardła oświetla się część krtaniową gardła i krtań. W prawej trzyma się krtaniowy watotrzymacz...

Czytaj więcej
10
Wrz

witamina K

Porady

Wiele substancji o zbliżonej budowie, określanych jako witamina K, warunkuje prawidłowe .krzepnięcie krwi, uczestnicząc w wątrobie w procesie syntezy protrombiny i prokonwertyny, dwóch składników układu krzepnięcia. Związki chemiczne o takim działaniu występują w rozmaitym pokarmie i są wytwarzane przez bakterie w jelicie człowieka, zatem niedobór tej witaminy jest związany raczej z nienormalnym przyswajaniem niż w brakiem jej w pożywieniu. Ponieważ może ona być przyswajana tylko w obecności soli żółciowych (podobnie jak witamina A, D i E), przeto zatkanie przewodu żółciowego powoduje niedobór witaminy K, niezależnie od tego, ile jej organizm pobiera z pokarmem lub też ile jej produkują bakterie w jelicie...

Czytaj więcej
07
Wrz

Rentgen zapalenia szczeki

Porady

Badanie rentgenowskie wykazuje zacienienie zatoki, zdjęcie wykonane w pionowym ustawieniu głowy pozwala często na stwierdzenie płynu w jamie zatoki. Należy jednak pamiętać, że na zdjęciu rtg nie zawsze uwidaczniają się zmiany w zatokach i dlatego decydujący jest wynik badania klinicznego. Leczenie miejscowe ma na celu ułatwienie drenażu zatoki i dlatego stosowane są krople lub spray o działaniu anemizującym błonę śluzową, np. leki złożone z 1% efedryną lub 0,05% ksylometazoliną. Wskazana jest kuracja antybiotykowa. Brak poprawy oraz zagrażające powikłania, takie jak nasilające się bóle głowy sarze, wysoka temperatura ciała, obrzęk powiek, stanowią bezwzględne wskazanie leżenia specjalistycznego w szpitalu...

Czytaj więcej