Monthly Archives Sierpień 2015

11
Sie

Zapalenie skornomiesniowe

Porady

Jest to choroba o nieznanej etiologii. Cechuje ją postępujące osłabienie mięśni obręczy biodrowej i szyi, zaburzenia połykania. Częste są wykwity na skórze, zmiany w płucach i sercu. W surowicy krwi wzrasta aktywność enzymów wskaźnikowych uwalnianych z mięśni. Przebieg choroby jest najczęściej przewlekły, wyniszczający. Ani przyczyny choroby, ani też mechanizm jej rozwoju nie są znane. Na czoło wysuwa się postępujące, symetryczne osłabienie mięśni proksymalnych, zwykle obręczy biodrowej, nieco rzadziej barkowej, lub mięśni zginaczy przednich szyi. Siła mięśniowa w odcinkach dystalnych kończyn jest zachowana: nie są też zajęte mięśnie twarzy. Osłabieniu ulegają mięśnie oddechowe i mięśnie przełyku (co daje objawy dysfagii). Odruchy ścięgniste są zachowane...

Czytaj więcej
10
Sie

Hormon antydiuretyczny

Porady

Hormon antydiuretyczny wpływa na ciśnienie osmotyczne krwi przez regulowanie zwrotnej resorpcji wody w cewkach nerkowych. Powoduje zmniejszenie ilości wydalanego moczu, uczestniczy w zagęszczaniu moczu ostatecznego. Obraz kliniczny. Choroba cechuje się stałym wydalaniem dużych ilości jasnego moczu (4—15 l na dobę), o małej gęstości względnej (1,001—1,003, co odpowiada stężeniu osmotycznemu 50—200 mmol/kg wody). Ograniczenie podawania płynów do picia nie powoduje wzrostu ciężaru właściwego moczu, prowadzi natomiast do narastającego, i przez to groźnego, odwodnienia ustroju. Moczówka prosta jest chorobą długotrwałą, przykrą, z występującymi niekiedy zaostrzeniami objawów, utrudniającymi wykonywanie normalnych czynności życiowych...

Czytaj więcej
09
Sie

Zmniejszenie ilosci moczu

Porady

Zwiększenie ilości moczu pierwotnego, np. wskutek przerostu wyrównawczego przetrwałych nefronów, wywołuje diurezę osmotyczną, cechującą się wydalaniem moczu o molalności gęstości względnej dość stałych, nie odbiegających od odpowiednich parametrów odbiałczonego osocza, tj. od 290 mmol/kg wody i 1,010. Ostra niewydolność cewkowa zależy najczęściej od ostrego niedokrwienia nerek lub działania czynników toksycznych (np. rtęci, czterochlorku węgla itp.). Towarzyszy jej z reguły ostra niewydolność kłębkowa. W jej wyniku dochodzi do oligurii-anurii, rzadziej do poliurii z izostenurią. Przewlekła niewydolność cewkowa ma zazwyczaj charakter wrodzony, rzadziej nabyty w wyniku działania czynników toksycznych...

Czytaj więcej
08
Sie

Witamina E

Porady

Związki wykazujące funkcję witaminy E są tokoferolami. Wśród nich wymienić należy: tokoferol alfa, beta, gamma, delia oraz tokotrienole. Mają one własności antyoksydacyjne. Hamując utlenianie wielo-nienasyconych kwasów tłuszczowych (do nadtlenków), wit. E ma być stabilizatorem błon. komórkowych i lizosomalnych. Niedobór witaminy E ma być przyczyną powstawania pewnych postaci niedokrwistości makro-cytarnych, dystrofii mięśni szkieletowych, martwicy hepatocytów, bezpłodności, a u wcześniaków również obrzęków, niedokrwistości hemolityeznej i trombocytozy. W stanach niedoboru witaminy E wzrasta wydalanie kreatyny z moczem. Znaczenie i rola wit. E u człowieka nie zostały dotychczas dokładnie określone. Wchłanianie wit. E w przewodzie pokarmowym zależne jest od sprawnej resorpcji tłuszczów...

Czytaj więcej
08
Sie

Polip choanalny

Porady

Polip choanalny ma budowę podobną do polipów nosa, lecz jest pojedynczy, występuje jednostronnie. Powiększający się twór polipowaty przemieszcza się ku tyłowi, w stronę nozdrzy tylnych. W przypadkach bardziej zaawansowanych polip przekracza nozdrza tylne zajmując część nosową gardła, a nawet część ustną gardła. Przyczyny tworzenia się polipa choanalnego są takie same, jak tworzenia polipów nosa. Różnica dotyczy miejsca jego przyczepu w jamie nosowej, który znajduje się w okolicy ujścia naturalnego zatoki szczękowej (natomiast polipy nosa najczęściej wychodzą z komórek sitowych). Polip choanalny w wielu przypadkach jest stwierdzany u osób z przewlekłymi zmianami zapalnymi zatoki szczękowej. Polip choanalny występuje jednostronnie, co powoduje upośledzenie drożności nosa...

Czytaj więcej
06
Sie

Struktura immunoglobulin

Porady

Immunoglobuliny są glikoproteinami, składającymi się z dwóch typów łańcuchów polipeptydowych, określanych jako lekkie (L-light) oraz ciężkie (H-heavy). Znane są dwa rodzaje łańcuchów lekkich: X (lambda) i K (kappa) oraz pięć łańcuchów ciężkich: 0 (alfa), y (gamma), 6 (delta), n (mi) i e (epsilon). Każdy z łańcuchów składa się z części zmiennej V (variable), położonej na N-końcowym odcinku łańcucha oraz części stałej C (constans). Do części stałej łańcuchów ciężkich przyłączony jest fragment węglowodanowy. W zależności od rodzaju łańcucha ciężkiego, wchodzącego w skład immuaoglobulin, dotychczas poznano pięć klas określanych jako IgG, IgA, IgM, IgD i IgE. Rodzaj łańcucha lekkiego determinuje typ danej klasy immunoglobulin...

Czytaj więcej
06
Sie

Akromegalia

Porady

Akromegalia jest stosunkowo częstą chorobą, spowodowaną nadczynnością przysadki w zakresie wydzielania hormonu wzrostu (somatotropiny). Zapadają równie często mężczyźni, jak i kobiety, przeważnie w średnim wieku. Hormon wzrostu, zwany też somatotropiną, wyodrębniony z przysadek ludzkich, składa się ze 190 aminokwasów i ma masę cząsteczkową 21500. Jest on wydzielany w ciągu całego życia, w każdej grupie wieku. Działa anabolicznie na ustrój ludzki, przy czym aktywność biologiczna ujawnia się za pośrednictwem substancji zwanej somatomedyną, powstającą (pod wpływem hormonu wzrostu) w wątrobie, być może również i w innych narządach. Wydzielanie somatotropiny może ulegać zahamowaniu pod wpływem neurohormonu podwzgórza, zwanego somatostatyną...

Czytaj więcej
05
Sie

Choroby krwi i ukladu krazenia

Porady

W przebiegu chorób krwi objawy ogólne mogą być poprzedzone zmianami w jamie ustnej. W niedoknvistości Addisona-Biermera charakterystyczne są naprzemiennie pojawiające się okresy zaostrzenia i poprawy z charakterystycznym objawem Arndtana na języku – tworzenie się przemijających poprzecznych strug na grzbiecie wyciągniętego języka: na błonie śluzowej występują zmiany zanikowo-zapalne oraz nawracające drobne pęcherzyki przypominające opryszczkę, szybko przechodzące w nadżerki. Blada, zanikowa błona śluzowa jamy ustnej z zanikiem brodawek języka, powodującym jego wygładzenie, towarzyszy niedokrwistości z niedoboru żelaza. W przebiegu niedokrwistości aplastycznej obserwuje się nadżerki i zmiany wrzodzieją-co-martwicze z wybroczynami i wylewami krwawymi błony do śluzowej jamy ustnej...

Czytaj więcej
04
Sie

Ostra niezapalna niewydolnosc nerek

Porady

Ostra niezapalna niewydolność nerek (o.n.n.n.) jest formą ostrej mocznicy powstałej wskutek toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia miąższu nerek. Etiologia. Do o.n.n.n. mogą prowadzić zatrucia substancjami neurotoksyczny oraz stany przebiegające z nagłym pogorszeniem się ukrwienia nerek, jak obfite krwotoki, oparzenia, wstrząs, przedłużająca się ostra mocznica przednerkowa. Patogeneza jest bardzo złożona i niecałkowicie jeszcze wyjaśniona. Dominującą rolę w powstawaniu niewydolności odgrywa niedokrwienie kory nerek, pociągające za sobą spadek przesączania kłebkowego. Dodatkowymi czynnikami są: dyfuzja wsteczna moczu pierwotnego poprzez uszkodzone ściany cewek, wysalanie się w nich /wałeczków, obrzęk tkanki śród-miąższowej i, być może, powstawanie skrzeplin w naczyniach włosowatych...

Czytaj więcej
02
Sie

Karlowatosc

Porady

Przyczyną choroby jest zmniejszone wydzielanie (lub brak) hormonu wzrostu (czyli somatotropiny) oraz niedobór gonadotropin. Cechami przewodnimi choroby są: upośledzony wzrost oraz niedorozwój płciowy.Idiopatyczna postać choroby jest uzależniona od wrodzonych zmian w podwzgórzu z upośledzonym wydzielaniem neurohormonów uwalniających hormon wzrostu i gonadotropiny. Zdarza się ta postać czasem u kilkorga rodzeństwa. Organiczna postać karłowatości przysadkowej może być spowodowana obecnością guza w obrębie siodła tureckiego lub w bliskim sąsiedztwie: nieraz przyczyna są zmiany zapalne lub pourazowe. Przebieg choroby i badanie przedmiotowe. Głównym objawem jest zahamowanie wzrostu, u dzieci starszych zwraca uwagę również niedorozwój płciowy...

Czytaj więcej
02
Sie

Badanie krtani

Porady

Chory powinien być ułożony w pozycji leżącej z wałkiem pod łopatkami i głową odchyloną ku tyłowi, jak podczas intubacji. Premedykacja według zasad przyjętych w danym ośrodku oraz intubacja możliwie cienką zbrojoną rurką. Przed przystąpieniem do zabiegu należy wybrać wielkość i kształt tubusa odpowiadające warunkom anatomicznym chorego oraz sprawdzić jakość oświetlenia, a także działanie urządzenia ssącego. Zęby szczęki, a przede wszystkim siekacze, należy osłonić typową nasadą gumową albo z tworzywa sztucznego, albo uformowaną na gorąco masą stensową, albo też ochraniać zęby złożonym gazikiem. Palcami lewej ręki uciska się język wgniatając go nieco w stronę dna jamy ustnej. Prawą ręką ujmuje się uchwyt laryngoskopu odginając maksymalnie stabilizujący pręt laryngoskopu na zewnątrz...

Czytaj więcej