Daily Archives 2015-08-23

23
Sie

Witamina K

Porady

Związki zawierające rodnik 2-metylo-1,4-naftoehinonowy wykazują własności witaminy K. Znane ,są przynajmniej dwie naturalne witaminy K, określane jako K1 (zawiera grupę fitylową w pozycji 3 i występuje w pokarmach) i K, (zawiera grupę dwufairnezylową w pozycji 3 i wytwarzana jest przez florę bakteryjną jelit, występuje również w tkankach zwierzęcych) oraz syntetyczna witamina K3 (menadion i jej pochodne). Witaminy K1 i K2 są rozpuszczalne w tłuszczach, natomiast K3 w wodzie. Witamina K uczestniczy w potranslacyjncji karboksylacji reszt glutaminianowycb preprotrombiny. Powstający gamma-karbo-ksygłutaminian ma zdolność wiązania jonów wapnia przez co sprzyja adsorpcji protrombiny na błonach fosfolipidowych, inicjując aktywację procesów proteolizy in vivo...

Czytaj więcej
23
Sie

Gammapatie

Porady

Gammapatie charakteryzują się proliferacją jednego klonu komórek produkujących całkowicie homogenne łańcuchy ciężkie, lekkie lub cząsteczki immunoglobulin. W odróżnieniu od immunoglobulin fizjologicznych, w gamma-patiach część zmienna produkowanych immunoglobulin jest stała. Ponadto obecny jest zawsze tylko jeden typ łańcuchów lekkich (lambda lub kappa). Do gammapatii zalicza się: a) „dobrotliwą” gammapatię monoklonalną, b) szpiczak mnogi, c) makroglobulinemię Waldenstróma, d) chorobę ciężkich łańcuchów, e) chorobę lekkich łańcuchów oraz f) niektóre postacie skrobiawicy pierwotnej. „Dobrotliwa” gammapatia monoklonalną charakteryzuje się obecnością mo-noklonalnej immunoglobuliny zawierającej tylko jeden rodzaj łańcuchów lekkich...

Czytaj więcej