Daily Archives 2015-08-21

21
Sie

Zaburzenia przemiany zasad pirymidynowych

Porady

Wśród zaburzeń przemiany zasad pirymidynowych wymienić należy następujące: 1. Wzmożony obrót zasad pirymidynowych w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego (policytemia, białaczka). 2. Zaburzenia biosyntezy zasad pirymidynowych uwarunkowane niedoborem kwasu foliowego (kwas foliowy uczestniczy w biosyntezie tych zasad: przy jego niedoborze pojawia się niedokrwistość megalobłastyczna. 3. Acyduria beta-aminoizomaślanowa jest wynikiem zaburzonej degradacji zasad pirymidynowych, charakteryzujących się niedoborem transaminazy katalizującej przekształcenie kwasu beta-aminoizomasłowego do semialdehydu metylomalonowego: defekt przebiega bezobjawowo. 4. Pseudourydynuria występuje w białaczce limfatycznej oraz makroglobu-linemii, charakteryzuje się wzmożonym wydalaniem pseudourydyny z moczem...

Czytaj więcej
21
Sie

Hiperlipoproteinemie

Porady

Hiperlipoproteinemie wtórne spotykane są zarówno w stanach fizjologicznych, jak i chorobowych. Patogeneza hiperlipoproteinemii wtórnych, spotykanych w stanach fizjologicznych i chorobowych, jest często bardzo złożona (zwiększony napływ do wątroby wolnych kwasów tłuszczowych z adypocytów lub przewodu pokarmowego, nadmierna podaż węglowodanów, hiperinsulinizrn, wzrost syntezy cholesterolu, spadek aktywności lipolitycznej lipazy aktywowanej przez heparynę itd.). Nie została ona wyjaśniona we wszystkich przypadkach hiperlipoproteinemii wtórnych. Leczenie hiperlipoproteinemii wtórnych jest podobne do leczenia hiperlipoproteinemii pierwotnych...

Czytaj więcej