Daily Archives 2015-08-18

18
Sie

Niedoczynnosc przysadki

Porady

Niedoczynność przysadki jest przewlekłą chorobą zależną od niedoboru gonadotropin, hormonu wzrostu, kortykotropiny, tyreotropiny, w następstwie uszkodzenia podwzgórza lub przedniego płata przysadki. Choroba zdarza się niepomiernie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Na szczególną uwagę jako przyczyna choroby zasługuje obfity krwotok z dróg rodnych w okresie okołoporodowym. Rozwinięty wstrząs hemodynamiczny powoduje w przysadce (przerosłej w w przebiegu ciąży) zwolniony przepływ w obszarze włośniczkowym. Powstają w krążeniu przysadkowym zakrzepy z następową martwicą. Jawne oznaki zespołu Sheehana rozwijają się wtedy, gdy przeważająca część przedniego płata przysadki ulegnie uszkodzeniu. Bardziej szczegółowe i do dzisiaj obowiązujące informacje pochodzą od Sheehana (1937)...

Czytaj więcej
18
Sie

Zaburzenia przemiany bialkowej

Porady

Zaburzenia gospodarki białkowej mogą być wynikiem: a) niedostatecznej podaży białek z pokarmami, b) wadliwego trawienia białek lub(i) wchłaniania aminokwasów w przewodzie pokarmowym, c) nadmiernej utraty białek (drogą przewodu pokarmowego, moczu, przetok jelitowych, trzustkowych itd.), d) upośledzonej biosyntezy białek (uszkodzenie wątroby lub układu limfo-retykularnego), e) zwiększonego katabolizmu białkowego (stany pooperacyjne, infekcje bakteryjne itd.) lub f) nadmiernego wytwarzania białek lub biosyntezy białek o zmienionej strukturze. Najczęściej spotykanym zaburzeniem gospodarki albuminowej jest hipoalbuminemia. Może ona być następstwem utraty tej frakcji białkowej w przewodzie pokarmowym (w tzw...

Czytaj więcej