Daily Archives 2015-08-17

17
Sie

Zlozone uszkodzenie

Porady

Bardziej złożony mechanizm występuje przy uszkodzeniach wyłącznie ściany tylnej zatok czołowych pod wpływem urazu działającego na okolicę skroniową lub czołową. W urazach tego rodzaju uderzenie, np. w okolicę skroniowo-czołową, wywołuje chwilowe sprężyste odkształcenie kości, w następstwie czego tylna ściana ulega zginaniu i pęka, ponieważ jej odporność na działanie sił zginania jest najmniejsza ze wszystkich płaskich kości czaszki. Mechanizm uszkodzenia zatok sitowych polega niemal wyłącznie na pośrednim przeniesieniu różnej mechanicznej gry sił z sąsiednich struktur. Mechanizm uszkodzeń zatok klinowych jest – podobnie jak w błędniku sitowym -związany z pośrednim działaniem siły urazu...

Czytaj więcej
17
Sie

Uszkodzenie sluchu nabyte

Porady

Są to uszkodzenia powstałe z różnych przyczyn podczas życia osobniczego i wymagają kolejnego podziału na uszkodzenia o charakterze przewodzeniowym, a wówczas dotyczą układu przekazującego dźwięki oraz na uszkodzenia o charakterze odbiorczym. Odrębną postacią są uszkodzenia tzw. mieszane, które zawierają równocześnie komponenty przewodzeniowy i odbiorczy, niekiedy z przewagą jednego z nich, tzn. z przewagą uszkodzenia albo części przewodzeniowej, albo odbiorczej narządu słuchu. Ten rodzaj uszkodzeń powstaje najczęściej w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, kiedy to czynnik toksyczny uszkadza także komórki zmysłowe ucha wewnętrznego...

Czytaj więcej