Daily Archives 2015-08-14

14
Sie

Zmiany w nerkach

Porady

Zmiany w nerkach można wykazać przy badaniu klinicznym u około połowy chorych. Cechują je: białkomocz i krwinkomocz o zmiennym nasileniu. U jednych chorych szybko narastają objawy zespołu nerczycowego i niewydolność nerek, u innych przebieg jest fazowy: od zaostrzeń do objawów remisji. Z innych, stosunkowo częstych objawów wymienić należy: zmiany w układzie płucnosercowym (wysiękowe zapalenie opłucnej, abakteryjne zapalenie wsierdzia, tzw. Libmana i Sacksa, zapalenie nasierdzia), objawy neurologiczne (drgawki z rozlanymi, niecharakterystycznymi zmianami w eeg, psychozy, chwiejność uczuciowa), niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie wątroby...

Czytaj więcej
14
Sie

Skrobiawice

Porady

Amyloid nie jest, jak to przypuszczał irchow, rodzajem węglowodanów, lecz niejednolitym pod względem składu białkiem fibrylarnym odkładanym w przestrzeni pozakomórkowej. Wspólną cechą wszystkich rodzajów amyloidu jest budowa włókienkowa. Włókna amyloidowe z kolei składają się z nie-rozgałęziających się mikrofilamentów, układających się w pofałdowane blaszki o konfiguracji beta. Ta struktura blaszkowata o konfiguracji beta warunkuje typowe dla amyloldu własności fizyczne (powinowactwo do czerwieni Kongo), własności optyczne i chemiczne (oporność na działanie enzymów proteolitycznych nierozpuszczalność w roztworach chlorku sodu)...

Czytaj więcej