Daily Archives 2015-08-12

12
Sie

Choroby przysadki

Porady

Przysadka rozwija się w życiu płodowym z dwu zawiązków pochodzenia ektodermalnego. Wpuklenie grzbietowej części pierwotnej gardzieli tworzy kieszonkę Rathkego, z której powstaje w miarę rozwoju przednia, tj. gruczołowa część przysadki (lobus anterior, adenohypophysis). Drugi fragment ektodermalny, formujący się z lejkowatego zachyłka dna III i komory, daje początek tylnej części przysadki utworzonej z tkanki nerwowej (lobus posterior, neurohypophysis). Przysadka osiąga u dorosłego nieznaczne rozmiary (około 10X13X6 mm), waży 0,5— 0,8 g. Mieści się ona w zagłębieniu kości klinowej noszącym nazwę siodła tureckiego (sella turcica). Przedni płat przysadki podlega wpływom regulacyjnym podwzgósrza (hypothalamus)...

Czytaj więcej