Daily Archives 2015-08-10

10
Sie

Hormon antydiuretyczny

Porady

Hormon antydiuretyczny wpływa na ciśnienie osmotyczne krwi przez regulowanie zwrotnej resorpcji wody w cewkach nerkowych. Powoduje zmniejszenie ilości wydalanego moczu, uczestniczy w zagęszczaniu moczu ostatecznego. Obraz kliniczny. Choroba cechuje się stałym wydalaniem dużych ilości jasnego moczu (4—15 l na dobę), o małej gęstości względnej (1,001—1,003, co odpowiada stężeniu osmotycznemu 50—200 mmol/kg wody). Ograniczenie podawania płynów do picia nie powoduje wzrostu ciężaru właściwego moczu, prowadzi natomiast do narastającego, i przez to groźnego, odwodnienia ustroju. Moczówka prosta jest chorobą długotrwałą, przykrą, z występującymi niekiedy zaostrzeniami objawów, utrudniającymi wykonywanie normalnych czynności życiowych...

Czytaj więcej