Daily Archives 2015-08-09

09
Sie

Zmniejszenie ilosci moczu

Porady

Zwiększenie ilości moczu pierwotnego, np. wskutek przerostu wyrównawczego przetrwałych nefronów, wywołuje diurezę osmotyczną, cechującą się wydalaniem moczu o molalności gęstości względnej dość stałych, nie odbiegających od odpowiednich parametrów odbiałczonego osocza, tj. od 290 mmol/kg wody i 1,010. Ostra niewydolność cewkowa zależy najczęściej od ostrego niedokrwienia nerek lub działania czynników toksycznych (np. rtęci, czterochlorku węgla itp.). Towarzyszy jej z reguły ostra niewydolność kłębkowa. W jej wyniku dochodzi do oligurii-anurii, rzadziej do poliurii z izostenurią. Przewlekła niewydolność cewkowa ma zazwyczaj charakter wrodzony, rzadziej nabyty w wyniku działania czynników toksycznych...

Czytaj więcej