Daily Archives 2015-08-06

06
Sie

Struktura immunoglobulin

Porady

Immunoglobuliny są glikoproteinami, składającymi się z dwóch typów łańcuchów polipeptydowych, określanych jako lekkie (L-light) oraz ciężkie (H-heavy). Znane są dwa rodzaje łańcuchów lekkich: X (lambda) i K (kappa) oraz pięć łańcuchów ciężkich: 0 (alfa), y (gamma), 6 (delta), n (mi) i e (epsilon). Każdy z łańcuchów składa się z części zmiennej V (variable), położonej na N-końcowym odcinku łańcucha oraz części stałej C (constans). Do części stałej łańcuchów ciężkich przyłączony jest fragment węglowodanowy. W zależności od rodzaju łańcucha ciężkiego, wchodzącego w skład immuaoglobulin, dotychczas poznano pięć klas określanych jako IgG, IgA, IgM, IgD i IgE. Rodzaj łańcucha lekkiego determinuje typ danej klasy immunoglobulin...

Czytaj więcej
06
Sie

Akromegalia

Porady

Akromegalia jest stosunkowo częstą chorobą, spowodowaną nadczynnością przysadki w zakresie wydzielania hormonu wzrostu (somatotropiny). Zapadają równie często mężczyźni, jak i kobiety, przeważnie w średnim wieku. Hormon wzrostu, zwany też somatotropiną, wyodrębniony z przysadek ludzkich, składa się ze 190 aminokwasów i ma masę cząsteczkową 21500. Jest on wydzielany w ciągu całego życia, w każdej grupie wieku. Działa anabolicznie na ustrój ludzki, przy czym aktywność biologiczna ujawnia się za pośrednictwem substancji zwanej somatomedyną, powstającą (pod wpływem hormonu wzrostu) w wątrobie, być może również i w innych narządach. Wydzielanie somatotropiny może ulegać zahamowaniu pod wpływem neurohormonu podwzgórza, zwanego somatostatyną...

Czytaj więcej