Monthly Archives Lipiec 2015

04
Lip

wdech i wydech

Porady

W czasie wydechu powietrze wydostaje się z pluć dzięki ich elastyczności i naciskowi ścian klatki piersiowej. W czasie wdechu płuca rozciągają się dotąd aż napełnią się powietrzem. Mięśnie żebrowe rozkurczają się wtedy, a żebra powracają na swoje pierwotne miejsce równocześnie następuje rozkurcz przepony, a nacisk jelit wpukla ją do klatki piersiowej. Wymienione tutaj czynniki zmniejszają objętość klatki piersiowej i pozwalają skurczyć się elastycznym płucom, a przez to wypchnąć pobrane powietrze. W czasie wydechu biernego rozkurcz mięśni żebrowych i przepony jest zbyt wolny, by wypchnąć powietrze przed następnym wdechem dlatego zaczyna działać drugi układ mięśni, który kurcząc się zmniejsza objętość klatki piersiowej...

Czytaj więcej
04
Lip

Komorki LE

Porady

Przeciwciała przeciwjądrowe wiodą też do powstania charakterystycznych komórek LE. Można je wykazać podczas krótkotrwałej inkubacji zawiesiny leukocytów krwi obwodowej, uszkodzonych przez mieszanie szklaną pałeczką. Dochodzi wówczas do reakcji przeciwciał przecłwjądrowych z uszkodzonymi fragmentami jąder, a powstałe kompleksy pochłonięte zostają przez granulocyty obojętnochłonne. Komórki LE to zatem neutrofile, które w cytoplazmie swojej zawierają duże, purpurowe wtręty, przemieszczające jądro. Komórki LE wykazuje się nieco rzadziej niż przeciwciała przeciwjądrowe: badanie należy wykonać kilkakrotnie. U około 15—20% chorych na toczeń układowy wypadają pozytywnie także testy na czynnik reumatoidalny oraz odczyny kiłowe (fałszywie dodatnie)...

Czytaj więcej
03
Lip

Makroangiopatia cukrzykowa

Porady

Obserwacje anatomopatologiczne wykazały, że u zmarłych na cukrzycę częstość występowania miażdżycy była około 2-3 razy większa, aniżeli u osób bez cukrzycy w tym samym wieku. W 2/3 przypadków ujawniła się ona jako przewlekła choroba wieńcowa, zawał serca lub miażdżyca tętnic mózgowych. Występowała tak samo często u kobiet, jak i mężczyzn. Częstość i nasilenie miażdżycy zależne są od czasu trwania cukrzycy. Choroba wieńcowa i zawał serca, u chorych z cukrzycą, charakteryzują się około 2 razy większą śmiertelnością niż u chorych bez cukrzycy. Wskutek neuropatii nerwów sympatycznych serca, przewodzących bodźce czuciowe od serca, bóle wieńcowe mogą być nietypowe, a zawał serca niekiedy przebiega bez bólów. Stopa cukrzycowa...

Czytaj więcej