Daily Archives 2015-07-23

23
Lip

Gardlo i krtan

Porady

Bezpośrednie izolowane uszkodzenia urazowe gardła mogą dotyczyć części ustnej i krtaniowej. Poza ciałami obcymi o różnym charakterze są to najczęściej skaleczenia lub bardziej rozległe rany drążące z zewnątrz. Okolica ta może ulec obrażeniom jatrogennym podczas intubacji. W gardle środkowym i dolnym stwierdza się także uszkodzenia wynikające z przypadkowego lub celowego wypicia żrących środków chemicznych. Izolowane urazy części nosowej gardła mogą być wywołane ciałem obcym drążącym od strony przewodów nosowych. Obrażenia pourazowe w tej okolicy występuj ą także jako złożony zespół w rozległych złamaniach szczęk i nosa. Uszkodzenia urazowe krtani i tchawicy pod względem mechanizmu wymagają podziału na uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne...

Czytaj więcej