Daily Archives 2015-07-21

21
Lip

Badanie moczu

Porady

Fizyczne i chemiczne badanie moczu daje cenne wskazówki o stanie czynnościowym nerek i dróg moczowych, pod warunkiem odpowiedniego jego pobrania i przechowywania. Utrata znaczniejszej liczby nefronów prowadzi do przeciążenia przetrwałych cewek i do diurezy osmotycznej cechującej się zmianami w wyglądzie, ilości i gęstości względnej (ciężarze właściwym) moczu. Mocz staje się jasny i na gęstość względną i molalność mało różniące się od odbiałczonego osocza, tzn. wahające się odpowiednio ok. 1,010 i 285 mmol/kg H2O. Ilość moczu początkowo wzrasta do 2—2,5 ml na dobę (poliuria wyrównawcza), a następnie obniża się, by przez okres pseudonorraurii dojść do oligurii. Zmianom tym towarzyszy zaburzenie rytmu dobowego wydalania moczu polegające na zwiększeniu diurezy nocnej (nyctwia)...

Czytaj więcej