Daily Archives 2015-07-07

07
Lip

Histopatologia rumienia

Porady

W naczyniach krwionośnych i na powierzchni błon surowiczych widoczne są złogi fibrynoidu. W naciekach zapalnych stwierdza się charakterystyczne dla tocznia, okrągławe masy, barwiące .się hematoksyliną. Przypuszcza się, iż te ciałka hematoksylinowe są produktem interakcji rozpadłych jąder ze swoistymi przeciwciałami. W nerkach gromadzą się komórki zapalne i limfocyty, widoczne są złogi immunoglobulin i składowej C3 dopełniacza: zgrubieniu ulega błona podstawna. Zmiany te mogą być ograniczone lub rozlane. W postaci błoniastej (membranous lupus nephritisj nacieki komórkowe są słabiej zaznaczone, a na plan pierwszy wybija się zgrubienie błony podstawnej...

Czytaj więcej
07
Lip

Intubacja

Porady

Intubacja dotchawicza jest zabiegiem polegającym na wprowadzeniu do tchawicy rurki gumowej lub z tworzywa sztucznego. Celem tego zabiegu jest utrzymanie lub przywrócenie drożności dróg oddechowych, zmniejszenie przestrzeni bezużytecznej, zapobieganie zachłyśnięciu, prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego. Rurki ustno-gardłowe, najczęściej używane, mają końce ścięte pod kątem ok. 45°. Najbardziej powszechne są rurki gumowe lub z tworzywa typu Magilla, zaopatrzone w mankiet uszczelniający i balonik kontrolny. Intubację dotchawicza wykonuje się zazwyczaj za pomocą laryngoskopu. Istnieją różne rodzaje i typy tych instrumentów, z łyżką prostą Forcggera oraz z łyżką zagiętą Macintosha. Dodatkowo używa się niekiedy podczas intubacji prowadnicy)...

Czytaj więcej
07
Lip

Ostra mocznica przednerkowa

Porady

Ostra mocznica przed nerkową jest to ostra niewydolność nerek wywołana spadkiem przesączania kłębkowego w następstwie zaburzeń ich ukrwienia. Podstawową przyczyną o.m.p. jest pogorszenie się ukrwienia nerek, wywołane spadkiem ciśnienia tętniczego krwi lub ilości krwi krążącej np. wskutek odwodnienia lub krwotoku. Dysproporcja między pojemnością układu naczyniowego a ilością krwi krążącej pociąga za sobą upośledzenie ukrwienia nerek, głównie ich kory, wskutek skurczu ich tętniczek. Prowadzi to do spadku ilości moczu pierwotnego oraz wzrostu wchłaniania zwrotnego sodu i wody w cewkach dalszych. Wydzielanie aldosteronu i hormonu antydiuretycznego wzrasta. Wszystko to wiedzie do zmniejszenia diurezy przy zachowanej gęstości względnej moczu i niskim stężeniu w nim sodu...

Czytaj więcej