Daily Archives 2015-06-08

08
Cze

Alergiczny niezyt nosa

Porady

Nadwrażliwość błony śluzowej, mająca cechy zapalenia, w przebiegu alergii występuje jako wynik reakcji natychmiastowej i późnej. Reakcja wczesna zachodzi po kilku- lub kilkunastominutowym kontakcie z alergenem i jest zależna od aktywacji komórek tucznych przez immunoglobuliny E. W odpowiedzi tej istotną rolę odgrywają mediatory reakcji uczuleniowej z histaminą na czele, które powoduj ą rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych i obrzęk błony śluzowej oraz zwiększone wydzielanie śluzu. Reakcja przewlekła obserwowana jest po 2-3 h i wygasa zwykle po 24 h. Jest to faza „nacieczenia komórkowego” z mediatorami krwinek kwasochłonnych...

Czytaj więcej
08
Cze

wydzielanie sokow

Porady

Wiele naszych wiadomości o mechanizmie kontrolującym wydzielanie soków żołądkowych zawdzięczamy rosyjskiemu fizjologowi Pawłowowi. Wprowadził on wiele nowych metod do doświadczeń (np. „kieszeń Pawłowa”) i przeprowadził wiele przełomowych w tej dziedzinie badań. Jednym z nich było przecięcie przełyku i odprowadzenie zjadanego przez psa pokarmu nie do żołądka, lecz na zewnątrz. Jakkolwiek pokarm nie był zużytkowany, to takie „symulowane karmienie” wywoływało wydzielanie 1/4 normalnej ilości soku żołądkowego. Należy zaznaczyć, że przeciętna ilość soku żołądkowego u człowieka przypadająca na jeden posiłek wynosi od 400 do 800 ml. W doświadczeniu z psem ta 1/4 soku wydziela się na skutek podrażnienia komórek nerwowych w kubkach smakowych oraz pobudzenia wzrokowego...

Czytaj więcej
08
Cze

Profiria watrobowa

Porady

Porfiria wątrobowa ostra przerywana (p.w.o.p.) jest najczęściej spotykanym zaburzeniem biosyntezy porfiryn, dziedziczącym się dominujące genem autosomalnym. Istotą defektu jest spadek aktywności syntetazy uroporfirynogenu I. Defekt ten występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Choroba ujawnia się najczęściej dopiero po okresie dojrzewania płciowego. Patogeneza. Niedobór syntetazy uroporfirynogenu I sprawia, że dochodzi do spadku biosyntezy hemu. Niedobór hemu z kolei warunkuje odblokowanie syntezy syntetazy ALA (aktywność tego enzymu w wątrobie wzrasta), zwiększając tym samym produkcję ALA i PBG. Ten kompensacyjny mechanizm wprawdzie normalizuje biosyntezę hemu, zwiększa jednakże równocześnie ilość powstającego ALA- i PBG...

Czytaj więcej