Daily Archives 2015-06-04

04
Cze

Metody wykrywania symulacji

Porady

Symulacja jest to udawanie niedosłuchu lub głuchoty przy sprawnym narządzie słuchu. Agrawacja to nadmierne wyolbrzymienie własnych dolegliwości przy obiektywnie istniejącym niewielkim uszkodzeniu. Motywację takiego zachowania wyznaczają zazwyczaj korzyści materialne i osobiste, jak odszkodowanie, renta, zwolnienie ze służby wojskowej itp. Podejrzenie symulacji może nasuwać się badającemu podczas przeprowadzania rutynowych badań audiometrycznych. Reakcja badanego na dostarczane bodźce dźwiękowe jest inna niż ta spotykana zazwyczaj, odmienne także bywają wyniki testów próbnych. Trudność może sprawiać obustronna symulacja głębokiego niedosłuchu. Podejrzenie symulacji może nasuwać się już podczas obserwacji badanego. Stara się on przez cały czas zademonstrować swoją „głuchotę”...

Czytaj więcej
04
Cze

Dlugotrwala utrata bialka

Porady

Długotrwała utrata białka prowadzi do hipoalbuminemii, hipogammaglobulinemii oraz hipoproteinemii. Ciśnienie onkotyczne osocza obniża się, co sprzyja powstawaniu obrzęków i przesięków w jamach ciała oraz zmniejszeniu ilości krążącego osocza. Powstający w wyniku tego wtórny hiperaldosteronizm zwiększa reabsorpcję sodu w cewkach nerkowych i w ten sposób sprzyja zatrzymaniu sodu i wody w ustroju. Znaczny spadek ilości krwi krążącej może pogarszać ukrwienie nerek i prowadzić do mocznicy przednerkowej. Wskutek zaburzeń przemiany lipidowej, zwiększenia syntezy wątrobowej lipoprotein i zmniejszenia zużycia lipidów w tkankach dochodzi do hiperlipidemii, nadającej nerczycowemu osoczu charakterystyczny mleczny wygląd...

Czytaj więcej