Daily Archives 2015-06-03

03
Cze

Katabolizm hemoglobiny

Porady

Katabolizm hemoglobiny nie musi się zatrzymać na bilirubinie, lecz postępuje dalej, dostarczając dwupirole (mezobilifuscyna, propentdiopent) lub monopirole. W ten sposób istnieje możliwość powstawania niedokrwistości bez hiperbilirubinemii. Dwuglukuronid bilirubiny daje bezpośredni odczyn z dwuazowanym kwasem sulfanylowym, bilirubina zaś wolna — odczyn pośredni. Do żółci podobnie zresztą jak do moczu — może ulec wydaleniu jedynie bilirubina estryfikowana. W świetle jelita koniugaty bilirubiny ulegają ponownej hydrolizie. I tak w świetle końcowego odcinka jelita cienkiego oraz w jelicie grubym glukuronidy bilirubiny ulegają redukcji do związków czteropirolowych określanych jako urobilinogeny...

Czytaj więcej