Daily Archives 2015-06-01

01
Cze

Zaburzenia przemiany pofirynowej

Porady

Porfiryny są związkami- cyklicznymi, składającymi się z czterech pierścieni pirolowych, połączonych ze sobą mostkami metylenowymi. Związki te łączą sią łatwo z metalami, tworząc metaloporfiryny. Metaloporfiryny są szeroko rozpowszechnione w świecie zwierzęcym i roślinnym. Występują one najczęściej pod postacią połączeń z białkami. Żelazoporfiryny stanowią istotny składnik biologicznie ważnych związków, iposiadających podstawowe znaczenie w wielu procesach życiowych. Wśród tych związków wymienić należy: hemoglobinę (m.cz. 64400, jeden mol Hb zawiera 4 gramoatomy Fe), mioglobiną (m.cz. 17 000, jeden moi mioglobiny zawiera jeden gramo-atom Fe), cytochiomy (m.cz, 13 000, jeden mol cytochromu zawiera 1 gramoatom Fe), katalazę (m.cz...

Czytaj więcej