Monthly Archives Czerwiec 2015

21
Cze

Czyrak

Porady

Czyrak przedsionka nosa jest ropnym zapaleniem mieszka włosa lub gruczołu łojowego i powstaje najczęściej wskutek mechanicznego mikrourazu w przedsionku jamy nosowej. Może prowadzić do groźnych powikłań wewnątrzczaszkowych, szerzących się przez naczynia żylne nie mające zastawek, a następnie żyłą oczną aż do zatoki jamistej. Czyrak przedsionka nosa jest chorobą bakteryjną o etiologii gronkowcowej. Rozwija się często na podłożu powierzchownych zmian zapalnych przydatków skóry, w przebiegu wyprysku przedsionka nosa lub ograniczonego zapalenia mieszka włosa. Czynnikami usposabiającymi są: cukrzyca, choroby przemiany materii, zaburzenia hormonalne. Pierwszymi objawami są: ból i ograniczone zaczerwienienie skóry przedsionka nosa. Następnie dolegliwości nasilają się i ból obejmuje nasadę nosa...

Czytaj więcej
20
Cze

Plukanie zatok przynosowych

Porady

Płukanie zatok sposobem Proetza teoretycznie zapewnia możliwość przepłukiwania wszystkich zatok, w tym także zatok sitowych. Zasada przepłukiwania zatok omawianym sposobem polega na naprzemiennym wytwarzaniu podciśnienia i nadciśnienia w układzie pneumatycznym nosa i zatok przynosowych, co doprowadza do odessania treści patologicznej z zatok, a jednocześnie umożliwia wprowadzenie w to miejsce odpowiedniego roztworu jakiegoś leku. Sposób przepłukiwania fest następujący. Obustronnie do przewodów nosowych środkowego i górnego zakłada się sączki nasycone 0,5-1% efedryną lub roztworem l : 1000 adrenaliny. Po ok. 5 minutach sączki należy usunąć. Przed zabiegiem w strzykawce 20 ml należy przygotować roztwór leku, którym zamierza się przepłukać zatoki. Można stosować także inne leki, np...

Czytaj więcej
19
Cze

Utrata przytomnosci

Porady

Jeśli zawrotom towarzyszy utrata przytomności lub bóle głowy, wskazuje to na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Jak długo trwają napady zawrotów? Jeśli kilkanaście sekund – może to być przetoka do błędnika w zapaleniach ucha środkowego. Jeśli kilka godzin – można podejrzewać zespół menierowski. Należy zwrócić uwagę na przyjmowanie leków ototoksycznych, takich jak: gentamycyna, streptomycyna, salicylany, kanamycyna, które uszkadzają ucho wewnętrzne. Trzeba zapytać o przebyte urazy głowy, które mogą powodować zarówno zawroty głowy, jak i upośledzenie słuchu...

Czytaj więcej
17
Cze

witamina B

Porady

Kompleks witamin B. Początkowo witaminę B określano jako czynnik przeciw chorobie beri-beri, jednak z tego samego wyciągu wątroby, drożdży i łusek ryżu, który wykazywał właściwości antyberiberi, wyodrębniono jeszcze 9 innych substancji biologicznie czynnych. Niektóre z nich oznaczono literami alfabetu, np. ryboflawinę — G, biotynę – H, ale obecnie złączono je we wspólną grupę jako kompleks witamin B, nie dlatego, że są podobne chemicznie, lecz dlatego, że występują wspólnie. Poszczególne substancje zaliczane do kompleksu witamin grupy B mają swoje odrębne nazwy chemiczne. Tiamina (witamina bi). Związek ten, wyodrębniony jako pierwszy z grupy B, zapobiega chorobie beri-beri. Jest to biała, krystaliczna substancja mająca zapach drożdży, występująca w małych ilościach w rozmaitych pokarmach...

Czytaj więcej
16
Cze

Diety chorych z mocznica

Porady

Dieta chorych z mocznicą powinna uwzględniać aktualny stan wydolności nerek. Głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej kaloryczności diety oraz pokrycie zapotrzebowania na witaminy i aminokwasy egzogenne oraz histydynę. Ilość produktów azotowych dostosowuje się do możliwości wydalniczych chorego. Nie należy przy tym dążyć do utrzymania prawidłowego poziomu mocznika we krwi kosztem ograniczeń dietetycznych. Dolegliwości mocznicowe pojawiają się zazwyczaj dopiero wówczas, gdy przekracza on 30 mmoi/l. Dlatego chory z niewydolnością nerek przez długi czas dobrze toleruje dietę zawierającą 40 g pełnowartościowego białka na dobę...

Czytaj więcej
15
Cze

Choroby tkanki lacznej

Porady

Pojęcie kolagenoz wprowadzone zostało w 1941 r. przez Klemperera dla określenia grupy chorób o dużej różnorodności obrazów klinicznych, których wspólną cechą w obrazie histopatologicznym jest martwica włóknikowa tkanki łącznej. Do klasycznych kolagenoz należą: toczeń rumieniowaty trzewny, zapalenie guzkowe tętnic, zapalenie skórnomięśniowe i twardzina układowa. Często zalicza się do nich także: chorobę reumatyczną, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjógrena, zespół Wegenera, chorobę Takayashu. Etiologia kolagenoz jest nie znana. Dużą rolę przypisuje się mechanizmowi immunologicznemu, na co wskazuje łatwość tworzenia przez chorych przeciwciał, zwłaszcza przeciwko własnym tkankom. Mechanizm autoimmunizacyjny może być uruchomiony przez liczne leki, wirusy oraz bakterie...

Czytaj więcej
15
Cze

Neuroglikopenia

Porady

Obniżenie zawartości glukozy we krwi poniżej 2,8 mmol/1 (50 mg%), a więc hipoglikemia, wywołuje zmniejszenie jej dostawy do komórek układu nerwowego, a więc neuroglikopenię. Niedobór glukozy w neurocytach powoduje zaburzenia czynności układu nerwowego. Są to: objawy neurowegetatywne – głód, poty, drżenie mięśniowe, bladość itd.: neurologiczne – osłabienie odruchów, drgawki, zaburzenia czucia, przemijające niedowłady itd.: psychiatryczne – podniecenie lub depresja, halucynacje, objawy podobne do schizofrenii. Neuroglikopenia jest bardzo silnym bodźcem, uruchamiającym metaboliczne odczyny mające na celu normalizację glikemii...

Czytaj więcej
14
Cze

Złmanie zatok

Porady

W złamaniu zatoki czołowej bez przemieszczenia bezpośrednio po urazie stwierdza się bolesność, zasinienie i niewielki obrzęk okolicy czołowej. Po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach obrzęk narasta i może powstać krwiak podokostnowy. Objawy kliniczne, charakterystyczne dla złamania zatoki czołowej z przemieszczeniem, to zniekształcenie okolicy czołowej pod postacią jej spłaszczenia lub wgłębienia. Złamanie ściany tylnej jest stwierdzane badaniem radiologicznym lub w przypadku złamania otwartego w czasie rewizji rany, choć klinicznie wczesnym potwierdzeniem może być płynotok. Uraz okolicy czołowej może powodować objawy oczodołowe, obrzęk powieki górnej, przemieszczenie gałki ocznej lub objawy uszkodzenia błędnika sitowego...

Czytaj więcej
14
Cze

Moczowka prosta

Porady

Tarczyca jest jednym z największych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Masa tarczycy dorosłej osoby waha się w granicach 20—25 g. Górne bieguny płatów bocznych znajdują się na wysokości chrząstki tarczowatej, dolne zaś nad stawami mostkowoobojczykowymi. Zespoleniem obu płatów jest wąski pasek miąższu, zwany cieśnią (isthmus). Niekiedy w okolicy cieśni wystaje krótka wypustka skierowana dogłowowo, nosząca nazwę wyrostka (piramidowegoj stanowi ona pozostałość przewodu tarczowojęzykowego (duclus thyreoglossus). Budowa tarczycy jest pęcherzykowa. Ściany pęcherzyków tworzą nabłonkowe komórki, zwane głównymi. W stanie hormonalnego pobudzenia komórki nabłonka pęcherzykowego przybierają kształt walcowaty: w tej fazie jest mała ilość koloidu w świetle pęcherzyka...

Czytaj więcej
14
Cze

Stany przedrakowe i nowotwory

Porady

Za najczęstsze stany przedrakowe błony śluzowej jamy ustnej uważane są: Icukoplakia, brodawczaki, przewlekłe owrzodzenia nieswoiste. Leukoplakia -jest najczęstszą chorobą zaliczaną do tzw. stanów przedrakowych. Może ona przebiegać bezobjawowo, niekiedy jednak występuje samoistny ból okolicy objętej wykwitem, pieczenie, szczególnie przy spożywaniu pokarmów z ostrymi, kwaśnymi przyprawami, mrowienie, suchość lub nadmierne wydzielanie śliny i zmieniona wrażliwość błony śluzowej. Schorzenie to może dotyczyć różnych okolic jamy ustnej, lecz najczęściej obejmuje policzki, język, podniebienie, dolną wargę, okolicę podjęzykową i wyrostki zębodołowe...

Czytaj więcej
13
Cze

Nacinanie krwiaka malzowiny usznej

Porady

Krwiak małżowiny występuje na ogół w górnej części. Przy nacinaniu nie stosuje się znieczulenia, choć można posługiwać się chlorkiem etylu. Krwiak usytuowany jest najczęściej między obrąbkiem a grobelką i powinien być nacięty w jego dolnej części. Konfiguracja małżowiny i dość ścisłe połączenie skóry z chrząstką! jej „wyniosłościami” doprowadza często do powstania krwiaka wielokomorowego. W tych przypadkach konieczne jest nacinanie krwiaka w 2-3 miejscach. Nacinać należy tylko skórę, unikając, jeśli to możliwe, skaleczenia chrząstki małżowiny...

Czytaj więcej
09
Cze

Zespol Gilberta

Porady

Zespół Giiberta (ictems intermiitens juvenilis Meulengracht) jest najprawdopodobniej genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem przemiany bilirubiny, dziedziczącym się jako cecha dominująca genem autosomalnym. Dotychczas nie wyjaśniono dokładnego patomechaniz-mu wzmożonej hiperbilirubinemii wolnej (zmniejszony klirens wątrobowy bilirubiny, obniżona glukuronidacja bilirubiny, nadmierny rozpad erytrocytów, nadmierny rozpad prekursorów hemu do bilirubiny). Chorzy z zespołem Giiberta stanowią heterogenną grupę schorzeń odznaczających się upośledzoną przemianą bilirubiny o łagodnym charakterze...

Czytaj więcej
09
Cze

Specyfikacja nowotworow

Porady

W miarę zaawansowania dochodzi do zlewania się poszczególnych wykwitów, do ich pogrubienia i do obwodowego rozszerzania: powstaje rąbek Schwimmera – obwódka rumieniowa, bolesne pęknięcia, nadżerki, rozrost brodawkowaty błony śluzowej, szorstkość, chropowatość powierzchni, nacieczenia i stwardnienie podłoża wykwitów. Obraz kliniczny jest nieco odmienny w różnych okolicach jamy ustnej. Na błonie śluzowej policzków zmiany zwykle rozciągają się do kąta ust, są wykwitami podobnymi do prostokąta lub trójkąta, złożonymi z wielu pól różnej wielkości, po-oddzielanych od siebie wąskimi bruzdami zdrowego nabłonka: może to nadawać wygląd powierzchni pokratkowanej. Niekiedy zmiany są w postaci wąskiego pasa znajdującego się wzdłuż linii zwarcia zębów, w tzw. linea alba...

Czytaj więcej