Daily Archives 2015-05-10

10
Maj

Zespol Di George

Porady

Jest następstwem wrodzonego defektu embriogenezy trzeciej i czwartej kieszonki gardłowej, charakteryzującego się wypadnięciem funkcji immunologicznej limfocytów T przy prawidłowej czynności limfocytów B. Choroba przejawia się napadami tężyczki, zwiększoną wrażliwością na infekcje wirusowe, grzybicze i bakteryjne oraz hiperteloryzmem (hiperteloryzm oznacza wzrost odległości pomiędzy dwoma narządami symetrycznymi) ocznym. Stężenia immunoglobulin w surowicy są prawidłowe. Transformacja blastyczna limfocytów T pod wpływem fitohemaglutyniny jest upośledzona, We krwi stwierdza się hipokałcemię i limfopenię. Leczenie polega na transplantacji płodowej tkanki grasiczej. Zespól WIskott-Aldricha uwarunkowany jest upośledzoną czynnością zarówno limfocytów T, jak i B...

Czytaj więcej