Daily Archives 2015-05-05

05
Maj

Wazpopresyna

Porady

Nadmierne wydzielanie wazopresyny prowadzi do zatrzymania wody w ustroju i rozcieńczenia płynów ustrojowych. Stwierdza się zazwyczaj hiponatremię (poniżej 130 mmol/1). W następstwie zwiększenia objętości płynów ustrojowych dochodzi do narastającego przesączania kłębkowego: równocześnie następuje nadmierne wydalanie sodu z moczeni: mocz staje się hipermolalny w stosunku do osocza. Zaawansowane zmiany wodnoelektrolitowe prowadzą do ujaw^nienia się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmiana osobowości, splątania, utrata odruchów, osłabienie mięśni). Ciekawą cechą biochemiczną tego zespołu jest hipourykemia. Leczenie polega na znacznym ograniczeniu podawania płynów: niekiedy osiąga się poprawę po zastosowaniu środków moczopędnych, np...

Czytaj więcej