Daily Archives 2015-05-01

01
Maj

Angiopatia cukrzycowa

Porady

Powikłania w obrębie układu naczyniowego są przyczyną zgonu 60-80% chorych na cukrzyce. Wyróżnia się 2 ogólne rodzaje zmian: 1) mikroangiopatię, tj. proces zwyrodnieniowy w obrębie błony pod-stawnej włośniczek i małych naczyń, polegający na odkładaniu się w obrębie błony podstawnej złogów mukopolisacharydówj 2) makroangiopatię, tj. zwiększenie skłonności do wcześniejszego i bardziej szybkiego rozwoju miażdżycy tętnic, szczególnie małego i średniego kalibru. Mikroangiopatia cukrzycowa. Zebrano wiele danych wskazujących, że inikroangiopatia cukrzycowa jest wynikiem przewlekłego niedoboru insuliny i podwyższenia glikemii, które przyczyniają się do skierowania dużej ilości glukozy na niezależny od obecności insuliny tor biosyntezy mukopolisacharydów błony podstawnej włośniczek...

Czytaj więcej