Monthly Archives Maj 2015

24
Maj

Nos i zatoki przynosowe

Porady

Nos, jako najbardziej na zewnątrz wystająca piramida w części twarzowej czaszki, ulega przede wszystkim uszkodzeniom w następstwie działania bezpośredniego urazu od przodu lub stycznie z boków. Mechanizm uszkodzeń zatok szczękowych jest bardziej złożony i polega albo na bezpośrednim działaniu urazu na okolicę przedniej ściany zatoki, albo ma charakter pośredni w następstwie złamań kości jarzmowej, kości szczęki lub nosa. Usytuowanie zatok szczękowych sprawia, że bardzo często ulegają one pośrednim uszkodzeniom, przy czym najczęściej ma to miejsce w zespołowych złamaniach jarzmowo-szczękowych. Najczęściej uszkodzona zostaje ściana przednia i oczodołowa zatoki, co jest związane nie tyle z ich grubością, ile z mechanizmem uszkodzeń sąsiednich struktur...

Czytaj więcej
20
Maj

Ostry niezyt nosa

Porady

Ostry nieżyt nosa infekcyjny jest jedną z najczęściej występujących infekcji wirusowych. Choroba ta może występować kilka razy w roku. Czynnikami sprzyjającymi jej powstawaniu są: skrzywienie przegrody nosa, polipy nosa, przerost migdałka gardłowego. Jest to choroba zakaźna najczęściej przenoszona drogą kropelkową. W około 50% przypadków choroba wywołana jest przez rynowirusy i jest ograniczona do jamy nosowej. Okres inkubacji zwykle trwa od 2 do 4 dni. Infekcja nosa z zajęciem układu adenoidalnego gardła i zapaleniem spojówek wywołana jest przeważnie przez adenowirusy. Natomiast wirusy grypy i paragrypy są przyczyną rozszerzania się infekcji na krtań, tchawicę i oskrzela, a także mogą wywołać zapalenie płuc...

Czytaj więcej
20
Maj

Toczen rumieniowaty

Porady

W patogenezie tocznia rumieniowatego trzewnego istotną rolę odgrywają mechanizmy immunologiczne prowadzące do uszkodzenia tkanek. Objawy kliniczne i przebieg są różnorodne. W postaci rozwiniętej zmiany są wielonarządowe i obejmują przede wszystkim stawy, nerki, skórę, płuca i układ krążenia. Cechą charakterystyczną choroby jest obecność licznych przeciwciał przeciw składnikom jąder komórkowych, przy współistnieniu innych zaburzeń immunologicznych. Etiopatogeneza. Czynnik wywołujący chorobę nie jest znany. Przypuszcza się, iż może nim być zakażenie wirusowe lub predyspozycja genetyczna...

Czytaj więcej
18
Maj

Alkalizacja moczu

Porady

Allopurinol należy podawać w przypadkach dny pierwotnej uwarunkowanej wzrostem puli kwasu moczowego, przy nawrotowej kamicy moczanowej oraz w przypadkach dny z prawidłową pulą kwasu moczowego i prawidłową urykozurią przy braku efektu leczniczego po stosowaniu leków urykozurycznych. Lek podaje się w dawce 200—300 mg przez okres kilku miesięcy lub lat. Po stosowaniu allopurinolu obserwuje sią znaczne cofanie się zmian stawowych, guzków dnawych oraz objawów nerki dnawej. Lek ten może być przyczyną granulocytopenii, trombocytopenii, uszkodzenia wątroby i naczyń oraz kamicy ksantynowej. Leki urykozuryczne należy stosować w dnie uwarunkowanej upośledzonym wydalaniem kwasu moczowego przez nerki...

Czytaj więcej
15
Maj

Zapalenie dziasel

Porady

Dotyczy dziąseł wokół pojedynczych zębów lub całych haków zębowych. Badania epidemiologiczne wskazują, że częstość i ciężkość choroby zwiększa się w okresie wyrzynania zębów aż do okresu pokwitania. Zapalenie dziąseł spowodowane jest przez substancje przenikające z płytki bakteryjnej oraz przez czynniki sprzyjające kumulowaniu się albo retencji płytki nazębnej, która jest najistotniejszym czynnikiem etiologicznym. U osób z wrzodziejącym zapaleniem dziąseł najważniejszym objawem klinicznym jest owrzodzenie – martwica dotycząca wierzchołka jednej lub kilku brodawek dziąsłowych, przeważnie w okolicy siekaczy: dziąsła są zaczerwienione, obrzęknięte, a postępująca szybko martwica prowadzi niekiedy do całkowitego zniszczenia brodawek i powstania kraterowatych owrzodzeń pokrytych nalotem...

Czytaj więcej
13
Maj

zapotrzebowanie na energie

Porady

Indywidualna przemiana podstawowa może być określana wprost przez mierzenie wydalonego ciepła umieszczamy wówczas badany obiekt w izolowanej komorze, zanurzamy w wodzie i mierzymy wzrost temperatury powietrza w komorze oraz wody. Prostszą jeszcze metodą jest pomiar ilości zużytego tlenu w pewnym krótkim okresie czasu. Ponieważ wydzielanie energii zależy od łączenia się glukozy czy innych składników z tlenem, ilość wytwarzanego ciepła można wyliczyć z ilości zużytego tlenu. Jeżeli człowiek pozostaje w łóżku przez 24 godziny i przyjmuje pokarm, musi wydatkować około 7600 kj (1800 kcal) dodatkowe 940 kj (200 kcal) zużywa na pracę mięśni przewodu pokarmowego, wydzielania soków trawiennych i aktywne pochłanianie strawionych produktów...

Czytaj więcej
13
Maj

Nerki

Porady

Nerki pełnią rolę narządu wewnątrzwy-dzielniczego oraz wydalniczego. Komórki aparatu przykłębkowego wytwarzają reninę. Jest ona enzymem proteolitycznym rozkładającym w osoczu produkowaną przez wątrobę .glikoproteinę — angiotensynogen — na dekapeptyd zwany angiotensyną I. Ta ostatnia rozpada się pod wpływem konwertyny osoczowej na oktapeptyd — angiotcnsynę II oraz dwupeptyd histydylowoleucylowy. Angiotensyną pobudza wydzielanie ałdosteronu oraz, powodując skurcz mięśni gładkich letniczek, podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Zdaniem niektórych autorów układ ten bierze również udział w humoralnym odruchu miejscowym, regulującym wielkość (przesączania kłębkowego odpowiednio do stopnia dopływu chlorku sodowego do plamki gęstej...

Czytaj więcej
11
Maj

Ostre i przewlekle zapalenie zatoki szczekowej

Porady

W zapaleniu ostrym pierwsze objawy choroby często są poprzedzone infekcją dróg oddechowych. Chory zgłaszający się do lekarza skarży się na rozprężające bóle głowy, często pulsujące i zwiększające się podczas kaszlu, pochylania głowy, parcia oraz innych wysiłków fizycznych. Zwykle bóle są bardziej intensywne w godzinach rannych. Lokalizacja bólów jest różna. Bóle mogą występować w okolicy policzkowej, w okolicy czołowej czy nawet potylicznej lub też są to bóle zębów szczęki nasilające się podczas jedzenia. Drugim podstawowym objawem choroby jest jednostronne upośledzenie drożności nosa z wydzieliną śluzową lub ropną. Objawy ogólne typowe dla stanów zapalnych to: podwyższenie temperatury ciała, złe samopoczucie, niekiedy kaszel...

Czytaj więcej
11
Maj

Ucinanie setonu

Porady

Po wypełnieniu jamy nosowej seton ucina się, przytrzymując go kilkakrotnie złożonym gazikiem, który następnie zostaje przyklejony przylepcem do policzka lub części grzbietowej nosa. Jeśli istnieją do tego warunki, gazę, która ma służyć do wykonania tamponady przedniej, można nasycić lidokainowym żelem, a w ostateczności jałową parafiną lub maścią tranową. Tamponadę pozostawia się na ogół przez 1 2-24 h, a następnie etapami usuwa się. Należy przestrzec przed wykonywaniem tamponady za pomocą gazików lub kilku krótkich odcinków bandaża, ponieważ u chorych nieprzytomnych lub podczas snu mogą one zsunąć się do gardła, a następnie do krtani stwarzając zagrożenie dla życia...

Czytaj więcej
10
Maj

Zespol Di George

Porady

Jest następstwem wrodzonego defektu embriogenezy trzeciej i czwartej kieszonki gardłowej, charakteryzującego się wypadnięciem funkcji immunologicznej limfocytów T przy prawidłowej czynności limfocytów B. Choroba przejawia się napadami tężyczki, zwiększoną wrażliwością na infekcje wirusowe, grzybicze i bakteryjne oraz hiperteloryzmem (hiperteloryzm oznacza wzrost odległości pomiędzy dwoma narządami symetrycznymi) ocznym. Stężenia immunoglobulin w surowicy są prawidłowe. Transformacja blastyczna limfocytów T pod wpływem fitohemaglutyniny jest upośledzona, We krwi stwierdza się hipokałcemię i limfopenię. Leczenie polega na transplantacji płodowej tkanki grasiczej. Zespól WIskott-Aldricha uwarunkowany jest upośledzoną czynnością zarówno limfocytów T, jak i B...

Czytaj więcej
09
Maj

Zasady protezowania sluchu oraz orzecznictwo

Porady

Ponieważ słyszenie drogą powietrzną jest fizjologicznie znacznie lepsze niż drogą kostną, w przeważającej większości stosuje się aparaty poprawiające słuch na przewodnictwo powietrzne. W nielicznych tylko przypadkach, rzędu kilku procent, wskazane jest zapisanie aparatu na przewodnictwo kostne, np. przy braku lub niedorozwoju przewodu słuchowego zewnętrznego, przy utrzymującym się ropotoku usznym czy zmianach alergicznych w przewodzie. Dobór aparatu słuchowego uzależniony jest wówczas od rodzaju uszkodzenia. Zasada rehabilitacji słuchu po implantacji mikroelektrod jest następująca. Mikrofon zbiera z otoczenia dźwięki, filtrując szczególnie te, które są niezbędne dla rozumienia mowy...

Czytaj więcej
08
Maj

Badanie sluchu mowa

Porady

Mowa człowieka składa się z dźwięków o różnych częstotliwościach, a ponieważ stanowi dla człowieka podstawowy element porozumiewania się z innymi ludźmi, badanie słuchu za pomocą mowy ma bardzo duże znaczenie praktyczne i badania takiego nie powinno się pomijać. Zdrowy człowiek słyszy dźwięki zarówno przez przewodnictwo powietrzne, jak i przewodnictwo kostne . Różnica ta wynosi ok. 40 dB, co oznacza, że percepcja drogą kostną jest o 40 dB gorsza. Bezpośrednie słyszenie mowy odbywa się zawsze przez przewodnictwo powietrzne, a w warunkach prawidłowego słuchu nawet dość szczelne zakrycie przewodów słuchowych pozwala z odległości kilku metrów słyszeć głośną mowę...

Czytaj więcej
05
Maj

Wazpopresyna

Porady

Nadmierne wydzielanie wazopresyny prowadzi do zatrzymania wody w ustroju i rozcieńczenia płynów ustrojowych. Stwierdza się zazwyczaj hiponatremię (poniżej 130 mmol/1). W następstwie zwiększenia objętości płynów ustrojowych dochodzi do narastającego przesączania kłębkowego: równocześnie następuje nadmierne wydalanie sodu z moczeni: mocz staje się hipermolalny w stosunku do osocza. Zaawansowane zmiany wodnoelektrolitowe prowadzą do ujaw^nienia się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmiana osobowości, splątania, utrata odruchów, osłabienie mięśni). Ciekawą cechą biochemiczną tego zespołu jest hipourykemia. Leczenie polega na znacznym ograniczeniu podawania płynów: niekiedy osiąga się poprawę po zastosowaniu środków moczopędnych, np...

Czytaj więcej